Het project ‘chemieterrein wordt duurzame containerterminal’ omvat de bouw van een containerterminal op het chemieterrein van Akzo Nobel te Hengelo. Hierbij gaat het om het hergebruiken van een chemische fabriekslocatie voor een duurzaam project met een geheel andere functie. Akzo Nobel is hierin initiatiefnemer geweest via haar werkgroep NOACH (Nieuwe Ontwikkelingen Akzo Nobel Chemicals Hengelo). Door intensief overleg met een groot aantal partijen is het Akzo Nobel gelukt om op de locatie Hengelo een containerterminal gevestigd te krijgen, waarmee vier miljoen vrachtwagenkilometers vermeden kunnen worden.
De gehele samenwerking is een voorbeeld van goed partnerschap tussen bedrijfsleven en overheden. Deze bijzondere aanpak kan mogelijk als voorbeeld dienen voor soortgelijke situaties bij andere bedrijven.

Eervolle vermeldingen
Emmtec Services BV en DSM NV kregen eervolle vermeldingen voor de Responsible Care-prijs toegekend. Emmtec uit Emmen ontving de vermelding vanwege een inspirerend voorbeeld van Responsible Care. Door het samenvoegen van haar eigen afvalwaterstroom met die van een nabijgelegen vleesverwerkend bedrijf, is Emmtec erin geslaagd om voor beide partijen tot een aanzienlijke milieuverbetering te komen.

Op de DSM-locaties in Geleen en Delft worden sinds vorig jaar alle zogeheten ‘ongewone voorvallen’ door het bedrijf zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, publiek gemaakt op de eigen internetsite. Het feit dat DSM met dit project openheid naar de maatschappij tot een onderdeel van haar interne cultuur heeft gemaakt, verdient naar de mening van de jury veel lof.

Responsible Care
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie stelde in 1999 de Responsible Care-prijs in om haar leden nog meer te stimuleren de resultaten van het Responsible Care-programma te verbeteren. De prijs is een impuls om scherp te blijven en de prestaties op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid voortdurend te verbeteren. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury die, onder voorzitterschap van dr. P. Winsemius, bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, milieubeweging en chemische bedrijven. De inzendingen worden beoordeeld op hun uitzonderlijke prestatie en de inspirerende werking voor andere bedrijven.