Nieuwe kans voor oude en kapotte spullen aan Wegtersweg: Gemeente Hengelo en Twente Milieu ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. Bezoekers aan het Milieupark kunnen in de toekomst hun oude spullen daar inleveren, zodat ze ter plekke een tweede leven kunnen krijgen in de Kringloopwinkel. Ook spullen die nog een kleine reparatie nodig hebben zijn welkom. Twente Milieu zal in samenwerking met verschillende lokale en regionale partijen de komende periode stappen zetten richting realisatie. De gemeente Hengelo heeft een eerste schetsontwerp goed ontvangen.

Afval = grondstof

Wethouder afval Jacqueline Freriksen is blij met de volgende stap richting een Circulair Ambachtscentrum in Hengelo: ‘Ik verheug me op dag dat we in Hengelo niet meer spreken over afval, maar over grondstoffen. Afval bestaat niet. De komst van het circulaire ambachtscentrum is een belangrijke stap in onze ambitie om als gemeente circulair te worden. Door de samenwerking tussen verschillende partijen kunnen we afvalstromen verminderen en hergebruik stimuleren. Veel van onze producten verdienen een tweede leven. Bovendien biedt het centrum inwoners de kans om hun producten langer te blijven gebruiken, zodat er niet onnodig gestort of verbrand hoeft te worden.’

Verschillende functies

Aan de Wegtersweg worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel, reparatiewerkplaats en onderwijs gecombineerd. Bezoekers van het Milieupark rijden in de toekomst het Milieupark op en laten hun producten en materialen eerst checken door medewerkers van het Circulair Ambachtscentrum. Herbruikbare spullen of spullen die nog gerepareerd kunnen worden, worden eruit gehaald. Hierdoor krijgen bezoekers de mogelijkheid om hun kapotte spullen te laten repareren of een tweede leven te geven in de het ambachtscentrum, voordat ze gescheiden worden aangeleverd op het Milieupark. Extra voordeel; de bezoekers betalen minder bij de weegbrug doordat ze minder gewicht hoeven weg te brengen als afval.

Daarnaast is het Circulair Ambachtscentrum een plek waar arbeidsinclusief gewerkt zal worden: een werkplek voor iedereen, met daarbij de juiste begeleiding. Deze sociale component is van groot belang voor de samenwerkende partijen en kenmerkt zich door de vele verschillende werkzaamheden en functies op het complete terrein. ‘Samen met de activiteiten die Twente Milieu al ontplooit aan de Wegtersweg ontstaat er een soort sociale werkmaatschappij waar iedereen kan werken en groeien. Zo geven we ook verdere invulling aan onze sociale doelstellingen als gemeente’, aldus Freriksen.

‘In één ritje geregeld’

De kringloopwinkel in het Circulair Ambachtscentrum is natuurlijk ook te bezoeken zonder dat er afval wordt gestort. Belangstellenden kunnen daar terecht voor vintage koopjes, zoals meubels, kleding, maar ook elektrische apparaten en andere spullen voor in en rond het huis. ‘Een gedeelte van het grove afval dat nu nog in onze containers op het Milieupark belandt is nog prima geschikt voor hergebruik’, zegt Bas Assink, Manager Strategie & Beleid van Twente Milieu. ‘Maar als mensen bijvoorbeeld hun zolder opruimen, nemen ze vaak niet de tijd om ook nog even langs een Kringloopwinkel te rijden om herbruikbare spullen weg te brengen. Straks is het in één ritje geregeld. Bovendien is het voor bezoekers van het Milieupark een mooie combinatie om gelijk de kringloopwinkel te bezoeken. Meer aandacht voor preventie van afval en het stimuleren van hergebruik gaan zo hand in hand.‘

Startups en onderwijs

In het Circulair Ambachtscentrum zal ook plek zijn voor startups op het gebied van circulaire economie in verschillende circulaire ateliers. Deze startups kunnen dan gebruik maken van de mogelijkheden van het complete Circulair Ambachtscentrum. Daarnaast zal er een sterke koppeling zijn met onderwijs en educatie: leslokalen voor beroepsopleidingen en de mogelijkheid om basisscholen te ontvangen en te laten zien hoe de circulaire economie werkt. ‘Vanaf een balustrade op het dak kunnen we een hele klas een rondleiding geven over het Milieupark zonder dat ze tussen het verkeer hoeven te lopen. Veel overzichtelijker en veiliger!’ aldus Bas Assink.

De gemeente Hengelo en Twente Milieu hebben een intentieovereenkomst getekend, waarmee Twente Milieu nu de volgende stappen kan zetten en van het schetsontwerp richting realisatie kan werken.