Vandaag is het Verantwoordingsdag en dat betekent ook dat de Vijfde Nederlandse SDG rapportage is gepubliceerd getiteld ”Nederland ontwikkelt duurzaam’. Opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de decentrale overheden, VNO-NCW, Global Compact Netwerk Nederland en MVO Nederland voor het bedrijfsleven en de financiële instellingen, Partos voor het maatschappelijk middenveld, NWO-WOTRO voor de kennisinstellingen en de Nationale Jeugdraad (NJR) voor de jongerenorganisaties. Met dit rapport laten zij zien hoe er in alle sectoren van de maatschappij dagelijks gewerkt wordt aan het dichterbij halen van de 17 doelen.

Het jaar 2020 waarin het vijfjarig bestaan van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) werd gevierd was ook het jaar waarin de wereld in een zware crisis terechtkwam die de noodzaak van deze mondiale agenda extra onderstreepte. Door de pandemie werden onderlinge afhankelijkheden blootgelegd en ongelijkheden vergroot. Zichtbaar werd welke landen, groepen en sectoren het meest kwetsbaar zijn voor schokken. De urgentie van investeren in de SDG’s werd daardoor onderstreept in het jaar dat VN Secretaris-Generaal Guterres het startschot gaf voor de Decade of Action: een oproep om duurzame oplossingen te versnellen voor de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat.

Bedrijfsleven en financiële instellingen

Het Nederlands bedrijfsleven wil in 2030 het verschil gemaakt hebben op de SDG’s. Ondernemen voor brede welvaart staat centraal in de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het is illustrerend voor het feit dat inzet op duurzaamheid en inclusiviteit tot de haarvaten van het bedrijfsleven zijn doorgedrongen. De werkgeversorganisaties benadrukken hiermee dat ondernemers transparant moeten zijn over hun impact op de samenleving en actief moeten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen dit doen door de tien principes van het wereldwijde Global Compact netwerk te omarmen.

Midden in de coronacrisis, waarbij steunpakketten nodig zijn om ondernemers het hoofd boven water te laten houden, komen de ondernemersorganisaties met deze visie. En eigenlijk is dat ook weer niet verbazingwekkend. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheden van onze samenleving extra blootgelegd en vroeg om een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De onderlinge solidariteit en maatschappelijke verbinding bleken groot. Bedrijven bleken creatief bij te kunnen dragen aan oplossingen, zoals het omschakelen van de productie richting mondkapjes of desinfectie middelen. Er is een groot besef dat het prioriteit geven aan grote transities op bijvoorbeeld klimaat en circulaire economie van cruciaal belang is voor de veerkracht van bedrijven in de toekomst. Niet terug naar het oude, maar bouwen aan een duurzame, toekomstbestendigere economie. Dat was ook de boodschap van het Green Recovery Statement dat door ruim vierhonderd ondernemers werd ondertekend.

Ook steeds meer bedrijven willen hun maatschappelijke impact definiëren en vergroten. Ontwikkelingen zoals de creatie van een nieuwe juridische structuur via de BV Maatschappelijk, de City Deal Impact Ondernemen en de verkiezing van de Minister Nieuwe Economie sluiten hier bij aan.