Nederland loopt niet op koers om de Sustainable Development Goals in 2030 te halen. Sterker nog: met dit tempo, haalt geen enkel land het. Dat is een van de conclusies uit de zesde Nationale SDG-rapportage en de CBS Monitor, die vandaag verschijnen. Maar ondanks de uitdagingen zijn er ook een hoop mooie stappen naar een betere wereld gemaakt.

Crises en de SDG’s

Ook gebeurtenissen op wereldschaal hebben direct invloed op ons beleid en vooruitgang. Door mondiale crises zoals de coronapandemie, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne raken we verder af van het bereiken van de SDG’s in 2030.

De uitdagingen voor Nederland liggen vooral bij de planeetdoelen en het veiligstellen van brede welvaart voor toekomstige generaties. Een ander pijnpunt is de aanzienlijke negatieve voetafdruk (spillover) van Nederland in het buitenland.

Op weg naar een betere wereld

Maar er waren in 2021 ook een hoop mooie ontwikkelingen naar een betere wereld: de verduurzaming van de landbouw zet door, het aantal daklozen daalt voor het eerst sinds een aantal jaar en er hebben positieve ontwikkelingen op het gebied van Gendergelijkheid plaatsgevonden (o.a. afnemende beloningsverschillen, stijgende arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen).

Volgens het rapport ligt Nederland op koers om twee SDG’s in 2030 volledig te behalen: SDG 1 (geen armoede) en SDG 9 (industrie, innovatie & infrastructuur).

Samenwerken aan toekomstbestendige samenleving

Ondanks de uitdagingen bruist het in Nederland van energie om de schouders eronder te zetten richting een duurzame en inclusieve toekomst. De bewustwording van het belang van de SDG’s is in de afgelopen zes jaar sterk gegroeid. Met toenemende aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit en de circulaire economie.

Een andere positieve trend is de toenemende samenwerking tussen organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld. Het meest in het oog springend is, volgens het rapport, de groei van SDG Nederland als platformorganisatie: het afgelopen jaar steeg het aantal lidorganisaties naar ruim 1200, en iedere maand komen daar nieuwe leden bij.

Ook de SDG-Allianties breidden hun netwerk uit en versterkten hun samenwerking over verschillende SDG’s heen. Rondom elke SDG is een netwerk van betrokken organisaties opgezet met een Alliantie Coördinator als trekker.

Lees hier meer over de SDG-Allianties

Blauwdruk voor een beter toekomst

De uitdagingen zijn groot, maar de kracht van de SDG-agenda bewijst zich steeds opnieuw. Het tweede jaar van de coronacrisis vroeg veel veerkracht van mensen, in Nederland en wereldwijd. Kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden zijn het hardst getroffen en daarmee is ook het behalen van de SDG’s verder uit zicht geraakt.

In Nederland heeft de inzet van nood- en steunpakketten geholpen om de negatieve impact van de pandemie zoveel mogelijk in te perken. De bewustwording van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsproblemen werd vergroot, wat zich uitte in toenemende aandacht. Tegelijkertijd nam ook de bewustwording van ongelijke kansen en kwetsbaarheid van mensen toe.

De SDG’s bieden een kader om al deze thema’s in samenhang aan te pakken, en een veerkrachtige, toekomstbestendige maatschappij te bouwen waarin iedereen kan meedoen.

De zesde Nationale SDG-Rapportage is gezamenlijk opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de decentrale overheden, VNO-NCW, Global Compact Netwerk Nederland en MVO Nederland voor het bedrijfsleven en de financiële instellingen, Partos voor het maatschappelijk middenveld, NWO-WOTRO voor de kennisinstellingen en de Nationale Jeugdraad (NJR) voor de jongerenorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens.