Met een enquête willen diverse organisaties waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, Global Compact Network Netherlands en SDG Nederland trends en ontwikkelingen in kaart brengen over de manier waarop bedrijven bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De enquêteresultaten zullen gebruikt worden voor de bedrijfsleven-paragraaf van de nationale publiek-private SDG rapportage die o.a. naar Tweede Kamer en naar de Verenigde Naties wordt gestuurd.

De enquête bestaat uit 22 vragen en neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. De resultaten zullen anoniem worden verwerkt. Enkel de input op de vragen 19 tot en met 22 kunnen letterlijk worden opgenomen in de brochure met vermelding van bedrijfsnaam.
Het volstaat dat één vertegenwoordiger van uw bedrijf deze enquête invult.

Uw medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld! De resultaten van de enquête zullen u worden toegezonden. Tevens zullen deze tijdens de presentatie van het nationaal SDG rapport worden gepresenteerd op 17 mei, waarvoor wij u ook graag uitnodigen.

Namens VNO-NCW, MKB-Nederland, UN Global Compact Network Netherlands NVB, MVO Nederland, Social Enterprise NL, Dutch Sustainable Growth Coalition, Groene Groeiers Netwerk en SDG Nederland, willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage!

Klik hier om te starten: https://lnkd.in/eAcMzjkS