Verontrustende cijfers over duurzame import van Europa, Nederland voorloper

Vandaag presenteert het initiatief duurzame handel, IDH het rapport: The Data Speaks, met verontrustende cijfers over duurzame import van Europa. Ondanks beloften om per 2020 ontbossing door soja, palmolie en tropisch hout productie te stoppen, kopen Europese bedrijven nog altijd massaal soja, palm olie, cacao en hout in waarvoor (vaak illegaal) tropisch regenwoud is gekapt. IDH dringt aan op negen acties van overheden en bedrijven om ontbossing door productie van bovenstaande tropische producten te voorkomen en boeren een beter inkomen te bieden.

Binnen Europa doet Nederland het relatief goed. Ruim 80% van de geimporteerde soja is hier verantwoord, tegenover 22% voor heel Europa. Palmolie import is voor 88% verantwoord en ruim 65% van al het tropisch hout komt hier uit duurzaam beheerde bossen, tegenover 28,5% voor heel Europa.

Uit het rapport The data speaks blijkt dat met name de duurzame marktvraag in Zuid-Europa alarmerend achterblijft. Zo was er in Spanje en Portugal naar verantwoorde soja vrijwel geen vraag, terwijl de twee landen samen goed zijn voor 30% van de totale Europese import. Het marktaandeel verantwoorde soja voor heel Europa blijft mede daardoor steken op een schamele 22% en tropisch hout op 28.5%.  Palmolie doet het relatief beter met 74% verantwoorde import.

Daan Wensing, programmadirecteur bij IDH: “De groei van verantwoorde import gaat bij lange na niet hard genoeg. De Europese industrie loopt dramatisch achter op schema. Bedrijven, overheden, banken en NGOs moeten de handen ineenslaan. We moeten economische drijfveren creëren om duurzaam te produceren en natuurgebieden te beschermen. De marktvraag naar duurzame grondstoffen speelt daarbij een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat als alle vraag in Europa duurzaam is dan hebben miljoenen boeren daar baat bij en kunnen we ontbossing in hotspots aanzienlijk verminderen.”

Deze week organiseert de Amsterdam Declaration Partnership (ADP) de International Sustainability week 2019. Tijdens deze week komen de deelnemende landen Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk bijeen om over duurzame productie en handel van onder andere palmolie, cacao en soja te overleggen met bedrijven en overheden van producerende landen. De deelnemende landen streven door samenwerking met alle betrokken stakeholders naar ontbossingsvrije productie.

Vergelijkingstabel: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Duitsland en Italië – De zes grootste importeurs van tropische grondstoffen in Europa.

Initiatief Duurzame Handel brengt wereldwijd bedrijven, producenten, overheden en NGOs bij elkaar om samen investeringsplannen voor duurzame productie van tropische grondstoffen te realiseren. Het rapport The data speaks, presenteert naast data over de import van palmolie, soja, tropisch hout en cacao, ook negen acties om ontbossing door productie van bovenstaande tropische producten te voorkomen en boeren een beter inkomen te bieden.

Daan Wensing: “We hebben negen acties geformuleerd op basis van onze ervaringen en best practices in o.a. Indonesie, Brazilie, Ghana en Ivoorkust, die bedrijven, banken, overheden en NGOs helpen om samen ontbossing door tropische grondstoffenproductie te stoppen en het levensonderhoud van boeren te verhogen.”

Volgens het Global Forest Watch report (mei 2019) is sinds 2002 ruim 3.6m hectare tropisch regenwoud gekapt, een gebied ter grootte van België, en neemt de snelheid van ontbossing nog ieder jaar toe. Ongeveer 80% van het verlies van tropisch regenwoud wordt veroorzaakt door landbouw.

IDH presenteert de import data en actiepunten deze week in Utrecht, tijdens de ADP International Sustainability week 2019, die IDH ondersteund.

 

Share Button