Ondernemers moeten zich profileren

De onderzoekers constateren dat sectorbrede initiatieven op het gebied van duurzaamheid moeilijk van de grond komen. Er is meer kans op verandering als ondernemers die op dit gebied actief zijn zich individueel profileren. Het gaat dan vooral om ondernemers van het ‘moderne’ en ‘handelende’ type. Zij kunnen bijdragen aan een beter imago van de sector en daarmee ook zorgen voor meer draagvlak. Daarnaast onderscheiden de onderzoekers ook ‘pure vissers’ en ‘wankelende ondernemers’, twee groepen van wie minder initiatieven zijn te verwachten op het gebied van duurzaamheid. Het onderscheid tussen de verschillende categorie├źn ondernemers is van belang voor een goede communicatie tussen overheid en vissers als het gaat over innovatie en structurele aanpassingen in de sector. De overheid kan de goede initiatieven in de sector steunen door vergunningen en investeringssubsidies selectief toe te kennen aan ondernemers die duurzaamheid in praktijk brengen. Daarnaast is het van belang dat ze de ondernemers in de sector duidelijker laat weten waar ze aan toe zijn, onder meer door een betere controle en handhaving van de regels die ze met het oog op duurzaamheid stelt. Ook binnen de sector willen sommigen in dit opzicht een sterker optreden van de overheid.