De energietransitie raakt ons allemaal. Overheden en bedrijven communiceren bijna continu met consumenten en bewoners over de veranderingen en wat iedereen zelf kan doen. Maar worden ook de ondernemers en pandeigenaren bereikt? Dat is toch een niet onbelangrijke doelgroep. Met de toolkit ‘Ondernemers betrekken bij de energietransitie’ geven Platform31 en MarketResponse gemeenten de instrumenten om de verschillende type ondernemers te herkennen en beter en doelgerichter met hen te communiceren.

Kijken de ondernemers op dezelfde manier naar de energietransitie als consumenten? Of hebben zij andere behoeften en maken zij heel andere afwegingen? Kun je überhaupt spreken van ‘de ondernemers’? Je zou denken dat er verschillende type ondernemers bestaan. Dat betekent dat er ook verschillende manieren zijn om doelgericht te communiceren over energietransitie.

Het effectiefst communiceren met ondernemers

Om ondernemers te bereiken en in beweging te krijgen, moet je weten wie je voor je hebt en hoe je het effectiefst communiceert.

De toolkit bestaat uit drie delen.

  • Het eerste deel biedt concrete handvatten voor communicatie met de verschillende segmenten ondernemers.
  • Het tweede deel van de toolkit gaat zeer uitgebreid in op de kenmerken van de verschillende segmenten ondernemers. Voor ieder segment is een profiel opgesteld waarin karakteristieken en drijfveren van de specifieke groep zijn beschreven.
  • Het derde deel gaat in op het achterliggende, wetenschappelijke ‘Brand Strategy Research (BSR)’-model. Dat biedt een verdiepend inzicht in de leefstijlsegmenten en de vertaling daarvan naar ondernemerssegmenten.

Met de toolkit ‘Ondernemers betrekken bij de energietransitie’ kun je elke ondernemersgroep helder in beeld brengen op het thema energietransitie en krijg je inzicht in de aanpak per groep.

Download de toolkit op aanvraag