De slagkracht van een omvangrijk Nederlands initiatief, dat onderzoekt hoe afval kan dienen als grondstof voor chemische productie, is meer dan verdubbeld sinds de lancering eind vorig jaar. De samenwerking – geïnitieerd door AkzoNobel, Enerkem en vier regionale partners – krijgt extra vaart door het aanhaken van acht aanvullende commerciële partijen. 

De deelnemers willen gebruik maken van de techniek van het Canadese bedrijf Enerkem om synthesegas, een grondstof voor producten als methanol en ammoniak, te maken uit huishoudelijk en restafval. Het publiek-private partnerschap gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een eerste Europese fabriek op basis van deze technologie in Rotterdam of Delfzijl. De partners maken de uitkomsten van de studie later dit jaar bekend. 

Vruchtbare combinatie
“We verwelkomen al deze nieuwe partners bij onze zoektocht om afval in te zetten als grondstof voor chemie”, zegt Peter Nieuwenhuizen, researchdirecteur van AkzoNobel Specialty Chemicals. “Dit unieke partnerschap is qua grootte en diversiteit ongekend voor Nederland. Samen vormen we een sterke en vruchtbare combinatie van op elkaar aansluitende ondernemingen met alle capaciteiten die we nodig hebben om deze belofte realiteit te maken in Nederland.” 

“Door afval te gebruiken voor de productie van synthesegas ontstaat een duurzame en rendabele grondstof voor producten als methanol en ammoniak.” 

De nieuwe commerciële partijen bij het initiatief zijn Van Gansewinkel (grondlegger van het Circularity Center), EEW Energy from Waste, BioMCN, Air Liquide, Veolia, Visser & Smit Hanab, Havenbedrijf Rotterdam en DNV GL. Ze sluiten aan bij oprichters AkzoNobel, Enerkem, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports, Clean Tech Delta en de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. 

De veertien partners voorzien samen in alle expertise die van het initiatief een succes kan maken; van afvalinzameling en -omzetting tot industriële installaties en de verkoop. Het oog is vooral gericht op huishoudelijk en restafval dat via Enerkem’s proces wordt omgezet in bruikbare producten.

Afval ondergewaardeerd
“Afval, dat op veel plaatsen ter wereld een probleem vormt, is ook een overvloedige hulpbron. Afval is een onconventionele, maar goedkope grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van chemicaliën”, aldus Vincent Chornet, CEO van Enerkem. “Het voordeel van het proces van Enerkem is dat het volledig compatibel is met de bestaande afvalinfrastructuur”. Hij voegde er aan toe dat de productie van synthesegas en methanol uit afval een duurzame en rendabele bron van grondstoffen kan zijn voor de chemische industrie”.

Over AkzoNobel

AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatings onderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën.Vanuit een eeuwenlange expertise voorzien wij industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en duurzame technologieën om te voldoen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben circa 46.000 medewerkers verspreid over 80 landen. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International, Interpon en Eka. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid  van waaruit we ons inzetten voor een hogere kwaliteit van leven en betere leefbaarheid in steden.

 Over de partners

 • Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg (www.airliquide-benelux.com)
 • BioMCN is de eerste onderneming ter wereld die industriële hoeveelheden hoogwaardig bio-methanol produceert en verkoopt (www.biomcn.eu)
 • Clean Tech Delta is een triple helix samenwerking van internationaal opererende bedrijven, kennisinstituten en lokale overheden met de ambitie om de cleantech cluster in de regio Rotterdam – Delft – Drechtsteden te versterken (www.cleantechdelta.nl )
 • DNV GL is een wereldwijde speler in onafhankelijke verificatie, kwalificatie en certificering van nieuwe technologieën en due diligence services. DNV GL zal de risico’s van de nieuwe techniek evalueren (www.dnvgl.com)
 • EEW Energy from Waste is een toonaangevende onderneming op het gebied van de opwekking van elektriciteit en warmte uit de thermische recycling en behandeling van afval (http://www.eew-energyfromwaste.com)
 • Groningen Seaports is het havenbedrijf voor de haven van Delfzijl, Eemshaven en de aangrenzende industriegebieden (www.groningen-seaports.com)
 • Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart – www.portofrotterdam.com
 • InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland [http://(www.innovationquarter.nl](www.innovationquarter.nl)
 • Enerkem produceert biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën uit afval. De door Enerkem ontwikkelde technologie zet niet-recyclebaar huishoudelijk afval om in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemische bouwstenen. (www.enerkem.com)
 • De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland via acquisitie, het verstrekken van financieringen en het omzetten van ideeën naar concrete projecten ( www.nom.nl)
 • Van Gansewinkel is marktleider in afvalbeheer in de Benelux, met een sterke focus op de omzetting van afval in waardevolle materialen – [http://(www.vangansewinkelgroep.com](www.vangansewinkelgroep.com)
 • Veolia ondersteunt steden en industrieën bij het beheren en optimaliseren van grond- en brandstoffen door het ontwikkelen van afval, water en energie oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst (www.veolia.com)
 • Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt technologisch hoogstaande en duurzame verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en (petro)chemie ( www.vshanab.nl)