In Leek is op 15 juni een demofabriek geopend door Recell. Met een druk op de knop gaf gedeputeerde IJzebrand Rijzebol het officiële startsein. Het bedrijf wint cellulose uit reststromen en produceert deze in een uniek proces naar een nieuwe stroom hoogwaardige, groene grondstoffen voor de chemische industrie. En dat op grote schaal. Met deze innovatieve techniek slaagt Recell erin zowel CO2-emissie als afvalkosten te verlagen, op een circulaire en duurzame wijze.

Recell ontwikkelde met partners een methode om uit diverse rest- en afvalstromen cellulose te isoleren en om te zetten in hoogwaardige glucosemoleculen, die weer de basis vormen voor veel chemische toepassingen op industriële schaal. Glucose, of te wel suikers, dienen als duurzame bouwstenen voor onder meer bioplastics. Met deze innovatieve methode kunnen de cellulosehoudende en afgeschreven volumes vanuit papier-, karton-, textielindustrie en vanuit rioolwaterzuiveringen teruggebracht worden in de economie, waarbij de marktwaarde zelfs toeneemt.

Groene alternatieven

Oprichter en directeur van Recell, Erik Pijlman: “De chemische industrie zoekt naar groene alternatieven voor zulke moleculen, die voorheen vooral uit fossiele bronnen werden gehaald. Voor die alternatieven wordt vaak naar de landbouw gekeken, maar daar krijg je concurrentie met voedsel, nog afgezien van de tijd, energie en emissie die zulke groene grondstoffen kosten om te maken.’’

Demo-fabriek als opstap naar grote schaal

De demofabriek draait nu op het terrein van de rioolwaterzuivering in Leek. “Daar wordt de omzetting naar glucoses van diverse afvalstromen geoptimaliseerd”, legt Pijlman uit. “Dat waterschap Noorderzijlvest ons zijn terrein en afvalwater ter beschikking stelt, is geweldig. Met onze techniek winnen we cellulose uit afval. Dat laten we zien. Het is een stap onderweg naar nog veel grotere toepassingen, grotere fabrieken.’’ Voor het lab-team van Recell was de ontwikkeling één van vallen en opstaan. Yme Flapper, technisch manager: “Gelukkig heeft ons team precies die expertise en ervaring om de juiste kwaliteit groene grondstof te produceren. Een enorme prestatie en de waardering van de groene chemische industrie sterkt onze innovaties.”

Afval wordt grondstof

“Afval wordt grondstof en het is voor het eerst wereldwijd dat vanuit cellulose zoveel groene grondstof wordt geproduceerd”, zegt Ian Jordens, commercial director. “Gelijktijdig werken we aan de eerste opgeschaalde fabriek met een ‘kleine’ capaciteit van 50 kiloton. De potentie is nog vele malen groter. Wij hebben de techniek zo in de vingers, dat we zelfs op prijs kunnen concurreren met de alternatieven. In het belang van de vergroening van de hele keten werken we samen met verschillende chemische bedrijven.’’

Foto: V.l.n.r.: Yme Flapper (technical manager), Erik Pijlman (managing director), Ian Jordens (commercial director).

Fotografie: Niels Knelis