Vanderlande en Interface sluiten zich aan bij The Climate Pledge

Bron
Amazon

Vandaag kondigden Amazon en Global Optimism aan dat 20 nieuwe bedrijven zich aansluiten bij The Climate Pledge: ACCIONA, Colis Privé, Cranswick plc, Daabon, FREE NOW, Generation Investment Management, Green Britain Group, Hotelbeds, IBM, Iceland Foods, Interface, Johnson Controls, MiiR, Orsted, Prosegur Cash, Prosegur Compañia de Seguridad, Slalom, S4Capital, UPM en het Nederlandse Vanderlande.

Met deze nieuwe ondertekende partijen hebben nu 53 bedrijven, verdeeld over 18 industrieën en 12 landen zich ertoe verbonden toe te werken naar klimaatneutraalheid in hun wereldwijde bedrijfsvoering, wat in zijn totaliteit het potentieel heeft de corporate koolstofuitstoot beduidend te verminderen. Elke organisatie bevindt zich in een andere fase op weg naar een nuluitstoot, maar alle 53 partijen zijn toegewijd aan de ambitieuze doelstellingen van The Climate Pledge om het Klimaatverdrag van Parijs 10 jaar eerder dan voorzien te behalen.

De partijen van The Climate Pledge verbinden zich ertoe om:

● De uitstoot van broeikasgassen regelmatig te meten en rapporteren.

● Decarbonisatiestrategieën te implementeren in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs d.m.v. echte veranderingen in het bedrijfsbeleid en innovatie, zoals een verhoging van de efficiëntie, het inzetten van hernieuwbare energie, de beperking van grondstoffen en andere maatregelen die de uitstoot van CO2 elimineren.

● De resterende uitstoot te neutraliseren door bijkomende, kwantificeerbare, reële, permanente en sociaal lonende compensaties om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, daar waar het Klimaatverdrag van Parijs 2050 vooropstelt.

De 20 nieuwe bedrijven vertegenwoordigen diverse economische sectoren, van energieleveranciers tot landbouwbedrijven en financiële dienstverleners. Elke onderneming implementeert wetenschappelijk onderbouwde hervormingen met een grote impact om de waardeketen te decarboniseren; zoals het innoveren in circulaire economie, het verwezenlijken van duurzame energie-oplossingen en het mobiliseren van de leveranciers om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

“Nu de VS een belangrijke stap zetten in de strijd tegen de klimaatverandering door zich opnieuw aan te sluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs, ben ik verheugd 20 nieuwe bedrijven te mogen verwelkomen in The Climate Pledge die zelfs nog sneller willen gaan,” aldus oprichter en CEO van Amazon Jeff Bezos. “Amazon was mede-oprichter van The Climate Pledge in 2019 om bedrijven aan te moedigen de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs 10 jaar eerder te bereiken en we zien een enorme inzet bij de reeds 53 ondernemingen uit 18 verschillende industrieën verdeeld over 12 landen die ons hebben aangesloten. Samen kunnen we onze collectieve schaal gebruiken om de economie te decarboniseren en onze planeet te vrijwaren voor de volgende generaties.”

Amazon en Global Optimism verwelkomen ook het Nederlandse Vanderlande en danken het bedrijf voor de toewijding.

Vanderlande

Als bedrijf gespecialiseerd in goederenafhandeling en logistiek maakte Vanderlande van duurzaamheid een kernwaarde binnen de activiteiten. Met zijn maatoplossingen wil de onderneming bijdragen aan de klimaatobjectieven van zijn klanten. Vanderlande is dan ook sterk gefocust op energie-efficiëntie van al onze activiteiten. Het bedrijf heeft bij de belangrijkste klanten software geïmplementeerd om energie te monitoren en combineert energie-efficiënte technologie met procesingenieurs die op steeds meer locaties vast worden ingezet om het energieverbruik te verbeteren.

“Wij willen een aandeel bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken door de CO2-uitstoot van al onze activiteiten terug te dringen,” aldus Remo Brunschwiler, CEO van Vanderlande. “We doen dit door efficiënter om te gaan met de energie binnen onze eigen activiteiten en door bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Het is fijn deel uit te maken van The Climate Pledge en de ambitie na te streven klimaatneutraal te zijn tegen 2040.”

Over The Climate Pledge

In 2019 richtten Amazon en Global Optimism samen The Climate Pledge op: een samenwerking om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs 10 jaar eerder dan gepland te halen en om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. 53 bedrijven ondertekenden inmiddels The Climate Pledge; een sterk signaal dat de vraag naar producten en diensten die de CO2-uitstoot helpen reduceren op korte termijn sterk zal toenemen. Voor meer informatie: www.theclimatepledge.com.

Share Button