Unilever, een toonaangevende producent van schoonmaak- en wasmiddelen, kondigde vandaag aan dat het bedrijf 100% van de CO2 uit fossiele brandstoffen, die wordt gebruikt in haar schoonmaak- en wasmiddelen, zal betrekken uit hernieuwbare of gerecyclede koolstof. Een grote stap op het gebied van duurzaamheid voor schoonmaak- en wasmiddelmerken wereldwijd, waaronder OMO (Persil), Sunlight, Cif en Domestos. Maar ook voor de bekende lokale merken, zoals Robijn, Sun en Glorix.

Deze nieuwe ambitie vormt een belangrijk onderdeel van Unilever’s ‘Clean Future’ programma, een baanbrekend innovatieprogramma ontworpen door Unilevers Home Care divisie. Middels dit programma wil Unilever de manier waarop enkele van de meest bekende schoonmaak- en wasmiddelen ter wereld worden ontwikkeld, geproduceerd en verpakt fundamenteel veranderen. De ambitie van het Clean Future programma is uniek. Het doel is om de grondbeginselen van de circulaire economie te integreren in de verpakkingen en productformuleringen van wereldwijde en lokale merken om zo de koolstofvoetafdruk van deze merken te reduceren.

De meeste schoonmaak- en wasmiddelen die nu verkrijgbaar zijn, bevatten chemicaliën die gemaakt zijn van fossiele brandstoffen. Dit is een niet-hernieuwbare koolstofbron. Door voor deze chemicaliën gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede koolstofbronnen, kiest Unilever er bewust voor om afscheid te nemen van de fossiele brandstofeconomie. Clean Future is het eerste initiatief op deze schaal en een belangrijke stap voor Unilever in de realisatie van haar belofte om tegen 2039 0% netto CO2-emissies te genereren met haar producten.

De chemicaliën die worden gebruikt in de schoonmaak- en wasmiddelen van Unilever genereren gedurende hun hele levenscyclus het grootste deel van de koolstofvoetafdruk (46%). Door in productformuleringen geen chemicaliën meer te gebruiken die afkomstig zijn van fossiele brandstoffen, kan het bedrijf nieuwe manieren ontwikkelen om de koolstofvoetafdruk van enkele van ’s werelds grootste schoonmaak- en wasmiddelenmerken te reduceren. Unilever verwacht dat dit initiatief alleen al de koolstofvoetafdruk van de productformuleringen met 20% kan reduceren.

Peter ter Kulve, President Unilever Home Care, legt uit: “Clean Future omvat onze visie voor de radicale herziening van Unilever. We moeten er als industrie voor zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Zodat we ze ook niet meer nodig hebben als grondstof voor onze producten. We moeten stoppen met het uit de grond pompen van koolstof, aangezien er meer dan voldoende koolstof op en boven de grond te vinden is als we leren het op industriële schaal toe te
passen. “De vraag naar onze schoonmaakproducten is de afgelopen maanden ongekend geweest en we zijn er ongelooflijk trots op dat we een bijdrage kunnen leveren en mensen veiligheid kunnen bieden in de strijd tegen het coronavirus. Maar dat mag geen reden zijn om ongestoord achterover te leunen. We mogen ook de milieucrisis waar onze wereld – ons thuis – mee te kampen heeft, niet uit het oog verliezen. Vervuiling. Verwoesting van natuurlijke leefomgevingen. De grote gevolgen van de klimaatverandering. We maken samen gebruik van ons thuis en het is onze plicht om het te beschermen.

Annemarieke de Haan, General Manager Unilever Benelux: “Het Clean Future programma heeft in Nederland al geleid tot verschillende initiatieven, zoals de meer natuurlijke productformuleringen van Sun en het gebruik van gerecycled plastic in de verpakkingen van merken zoals Cif, Robijn, Glorix en Neutral. Daarnaast is onze recent gelanceerde CIF Ecorefill, die zorgt voor een plastic besparing van 75%, een mooi voorbeeld. Deze aankondiging zorgt ervoor dat dit soort initiatieven de komende tijd nog verder in een stroomversnelling raken.

Unilever zet € 1 miljard apart voor het Clean Future programma en zal het geld gebruiken voor de financiering van biotechnologisch onderzoek, de nuttige toepassing van CO2 en afval en de ontwikkeling van koolstofarme chemicaliën, waardoor Unilever steeds minder gebruik hoeft te maken van chemicaliën verkregen uit fossiele brandstoffen. Daarnaast zal deze investering ook worden aangewend om biologisch afbreekbare en waterefficiënte productformuleringen te ontwikkelen, om tegen 2025 het gebruik van nieuw vervaardigd plastic te halveren en om bij te dragen aan de ontwikkeling van merkcommunicatie om deze technologieën aantrekkelijk te maken voor de consument. De investering in Clean Future, die een aanvulling vormt op Unilever’s nieuwe ‘Klimaat- en Natuurfonds’ dat € 1 miljard bedraagt, is gericht op het creëren van betaalbare schoonmaak- en wasmiddelen die uitstekende resultaten opleveren, maar aanzienlijk minder impact hebben op het milieu.

Middels het Clean Future programma worden nu al toonaangevende projecten over de hele wereld gesteund. Projecten gericht op het aanpassen van de manier hoe de chemicaliën, die worden gebruikt in de schoonmaak- en wasmiddelen van Unilever, worden gemaakt. In Slowakije werkt Unilever bijvoorbeeld samen met Evonik Industries, marktleider op het gebied van biotechnologie, om rhamnolipiden te ontwikkelen, een hernieuwbare en biologisch afbreekbare surfactant die al wordt toegepast in Sunlight-afwasmiddel in Chili en Vietnam. In Tuticorin in Zuid-India, betrekt Unilever natriumcarbonaat – een ingrediënt in waspoeders – dat wordt gemaakt met behulp van een baanbrekende CO2-afvangtechnologie. Het natriumcarbonaat wordt gemaakt met de CO2-uitstoot van de energie die wordt gebruikt in het productieproces. Het is de bedoeling dat beide technologieën middels het programma aanzienlijk kunnen worden opgeschaald.

De Carbon Rainbow

Het Clean Future progamma draait om de ‘Carbon Rainbow’ (koolstofregenboog) van Unilever, een nieuwe methode om de koolstof die in productformuleringen wordt gebruikt, te diversifiëren. Niet- hernieuwbare, fossiele koolstofbronnen (in de Carbon Rainbow aangegeven als zwarte koolstof) zullen worden vervangen met behulp van opgevangen CO2 (paarse koolstof), plantaardige en biologische bronnen (groene koolstof), mariene bronnen zoals algen (blauwe koolstof) en koolstof die wordt teruggewonnen uit afvalmateriaal (grijze koolstof). Het betrekken van koolstof op basis van de Carbon Rainbow zal door middel van milieueffectrapportages worden bijgestuurd en aangepast. Samen met de toonaangevende duurzame inkoopprogramma’s van Unilever zal deze methode ervoor zorgen dat er geen onbedoelde druk wordt gelegd op het gebruik van grond.

Tanya Steel, CEO WWF UK: “De wereld moet stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en overstappen op hernieuwbare bronnen die minder druk leggen op onze kwetsbare ecosystemen en bijdragen aan het herstel van de natuur. De belangrijke toezeggingen die Unilever nu heeft gedaan, in combinatie met hun duurzame inkoopprogramma’s, kunnen een belangrijke bijdrage leveren nu onze economie steeds meer rekening houdt met de natuur in plaats van deze vernietigt.

Peter ter Kulve, President Unilever Home Care: “Een nieuwe bio- en circulaire economie stijgt op uit de as van de fossiele brandstoffen. “We horen keer op keer dat mensen meer betaalbare en duurzamere producten willen die net zo goed zijn als de conventionele producten. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie zijn wij in staat deze producten te produceren en kunnen we de mensen die onze producten gebruiken spannende nieuwe voordelen bieden, van ultramilde ingrediënten tot zelfreinigende kleding en oppervlakken. “Diversificatie van koolstofbronnen is essentieel om te kunnen groeien binnen de grenzen van onze planeet. Onze leveranciers en innovatiepartners spelen een cruciale rol bij deze omslag. Door ons Carbon RainbowTM-model te delen, roepen we op tot een economiebrede transformatie van de manier waarop we allemaal gebruik maken van koolstof.