GEA en Unilever bundelen hun krachten om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij te verminderen door GEA’s nieuwe mestverrijker ProManure E2950 te installeren. Tijdens de eerste fase van de samenwerking zal GEA vier units installeren op Nederlandse boerderijen die melk leveren aan Unilever. Gedurende een periode van een jaar zullen de gegevens van deze systemen worden geanalyseerd om hun impact op Unilevers CO2-voetafdruk te meten. Op deze manier zullen Unilever en GEA het potentieel van het systeem beoordelen en opschalen om de uitstoot van broeikasgassen in het hele melkproductieproces aanzienlijk te verminderen, waardoor de duurzaamheid van Unilevers waardeketen wordt verbeterd.

Een samenwerking om waarde te genereren voor boeren

De GEA mestverrijker stelt melkveebedrijven in staat om lokaal op hun bedrijf milieuvriendelijke organische meststof te produceren met alleen hun dierlijke mest, lucht en elektriciteit. Door middel van innovatieve plasmatechnologie wordt stikstof uit de lucht aan de mest toegevoegd. Tegelijkertijd benut de mestverrijkertechnologie alle beschikbare voedingsstoffen op het bedrijf door ammoniakverliezen, die normaal gesproken optreden tijdens opslag en het opbrengen in het veld, tot 95% te verminderen. Alle voedingsstoffen, inclusief meer stikstof, zijn direct en gericht beschikbaar voor de planten. De plantengroei wordt dus ondersteund en de gewasopbrengst kan tot 40% hoger zijn dan bij onbehandelde mest. Bovendien wordt de methaanuitstoot van mestopslag tijdens het proces geëlimineerd. Al deze effecten kunnen de totale koolstofvoetafdruk van een boerderij met wel 30 procent verminderen.

“Bij Unilever zijn we ervan overtuigd dat technologie en innovatie essentieel zijn om de zuivelindustrie koolstofvrij te maken”, zegt Eric Soubeiran, Managing Director – Climate and Nature Fund bij Unilever. Deze samenwerking tussen vier melkveehouders van onze leverancier CONO Kaasmakers, Unilever en GEA is een goede illustratie van het creëren van een circulair bedrijfsmanagementsysteem. Door deze technologie te implementeren, zetten we onze regeneratieve strategie in en ondersteunen we een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk van onze zuivelingrediënten. Dit zorgt uiteindelijk voor duurzamere producten voor onze consumenten.”

“Een belangrijk onderdeel van onze Next Generation Farming-filosofie is om melkveehouders over de hele wereld in staat te stellen hun bedrijfsvoering duurzaam toekomstbestendig te maken in tijden van krappe marges, milieuregelgeving en toenemende complexiteit. En uiteindelijk om melk en voedsel klimaatvriendelijker te produceren. Daarom zijn we erg blij dat Unilever GEA als partner heeft gekozen, want dit is een belangrijke bevestiging voor onze innovatieve oplossingen,” zegt Peter Lauwers, CEO van GEA Farm Technologies. “Als een van ’s werelds grootste systeemleveranciers voor de voedingsindustrie en koploper op het gebied van duurzame verandering, zullen we samen met Unilever al onze inspanningen inzetten op deze mestverrijkeroplossing om circulaire landbouw te bevorderen.”

Foto: De GEA ProManure E2950 mestverrijker is een containergebaseerde oplossing en kan eenvoudig worden geïmplementeerd in de infrastructuur van de boerderij. (Bron: GEA)