De Tweede Kamer wil dat de regering, in overleg met supermarkten en andere ketenpartners probeert te komen tot een standaard voor jaarlijkse rapportage, zodanig dat die rapportage inzicht biedt in de mate waarin supermarkten en verwerkende voedselbedrijven bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem, inclusief een eerlijke prijs voor de boeren. Een motie van D66 waarin dat wordt gevraagd is op donderdag 7 mei door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

Joost Sneller en Tjeerd de Groot van D66 stellen dat de werkelijke prijs van veel voedsel sterk verschilt van de prijs in de winkel, omdat kosten worden afgewenteld op de natuur en belastingbetalers. Volgens hen ligt er veel inkoopmacht bij supermarkten en wordt die macht vooral gebruikt om lagere prijzen te bewerkstelligen en niet om tot hogere duurzaamheidsstandaarden te komen.

De indieners van de motie stellen vast dat er al standaarden in ontwikkeling zijn om bedrijven te kunnen scoren op hun duurzaamheidsprestaties, zoals de standaard van The Sustainability Consortium. Ook zijn er initiatieven om de vergelijkbaarheid van jaarverslagen te verbeteren, zoals het Global Reporting Initiative.