De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is opnieuw gestegen in de UI GreenMetric World University Ranking. Dit is een ranglijst voor duurzaamheid en milieuvriendelijke bedrijfsvoering van universiteiten. De TU/e staat in de lijst over 2014 op plaats 18 met een score van 6.923 punten.

Vorig jaar stond de TU/e nog op plaats 36 van 301 universiteiten. Nummer één is opnieuw de University of Nottingham, met 7.803 punten.

De TU/e scoort het hoogst van de vier deelnemende  Nederlandse universiteiten. 360 universiteiten uit 62 landen vulden de vragenlijst van Universitas Indonesia (UI) in. De GreenMetric Ranking bestaat sinds 2010. De initiatiefnemers willen een podium geven aan universiteiten die actief hun CO2uitstoot aanpakken en klimaatverandering bestrijden. Bij de samenstelling van de lijst wordt rekening gehouden met de grootte van de universiteit, de locatie van de campus en de hoeveelheid groen. De ranglijst wordt opgesteld volgens eens aantal categorieën en wegingsfactoren: ligging en infrastructuur (15%), energie en klimaatverandering (21%), afvalmanagement(18%), watergebruik(10%), vervoer (18%), en onderwijs (18%).

De stijging van de TU/e op de ranglijst is het gevolg van het integrale TU/e duurzaamheidsbeleid van de afgelopen jaren. Zo neemt het bebouwde deel van de universiteit af dankzij het huisvestingsplan Campus 2020 af. Nieuwe gebouwen zoals het MetaForum en Flux voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. Flux (faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde), dat in april in gebruik wordt genomen, is zelfs energieneutraal. Ook de ontwikkeling van het project de Groene Loper levert een hogere score op. De TU/e scoort daarnaast op onderzoek naar duurzame technologieën en de aandacht hiervoor in het onderwijs.

Vorig jaar werd de TU/e al tweede in het universiteitsklassement van de Sustainabul, de nationale duurzaamheidsranking voor het Hoger Onderwijs. Voorzitter Jan Mengelers van het College van Bestuur van de TU/e is tevreden over de hogere plek in de ranking. “Het is prettig om bevestigd te zien dat onze investeringen vruchten afwerpen. We zijn deze weg ingeslagen om de campus en de universiteit groener, leefbaarder en duurzamer te maken. Dat doen we door fysiek te bouwen en herinrichten en via onderwijs en door onze beleidsmatige keuzes. Dan is het goed om – bijvoorbeeld door te participeren aan een dergelijke ranglijst – te checken of je op de juiste weg bent.”