‘Kinderarbeid is een misdrijf. Het wordt tijd dat we het ook zo gaan behandelen.’ Dat is de kop van de open brief die Tony’s Chocolonely deze week stuurde aan de Tweede Kamer. In de brief spreekt het Amsterdamse chocoladebedrijf haar steun uit voor de initiatiefwet zorgplicht kinderarbeid, waar 25 januari  in de Tweede Kamer over werd gedebatteerd.

Deze nieuwe wet maakt bedrijven verantwoordelijk om onderzoek te doen naar de risico’s op kinderarbeid in hun keten én om deze risico’s vervolgens aan te pakken. Tony’s Chocolonely is voor de nieuwe wet om de volgende redenen:

  1. Zelfregulering werkt onvoldoende en geeft onvoldoende urgentie en druk.
  2. Deze wet vraagt niets onmogelijks van bedrijven en is haalbaar.
  3. Nu worden voorlopers in het bedrijfsleven benadeeld.

Het feit dat kinderarbeid nog zoveel voorkomt is een systeemfout. Het probleem wordt niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort. Wetgeving is een stok achter de deur om echte verandering en transparantie in de productieketens van bedrijven teweeg te brengen. Het versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Hiernaast geeft een wettelijk kader duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden voldaan.

De noodzaak voor deze wet is de reden waarom Tony’s Chocolonely 11 jaar geleden is opgericht: het falen van het Harkin Engel protocol uit 2001 waarin grote chocoladebedrijven zich committeerden om de ergste vormen van kinderarbeid uit de cacaoketen te bannen. Hier is 16 jaar na ondertekening nog steeds niet van terecht gekomen. Andere landen hebben inmiddels vergelijkbare wetten aangenomen op aanverwante onderwerpen. In de US is vorig jaar de Tariff Act ingevoerd en in de UK de Modern Slavery Act. Deze wetten zijn ingevoerd vanuit het inzicht dat zelfregulering alleen niet genoeg is om schendingen van mensenrechten in productieketens aan te pakken.

Het is nog erg spannend of de initiatiefwet in de Tweede Kamer een meerderheid van stemmen krijgt. Een belangrijke punt in het debat is of een wet wel het effectieve middel is om bedrijven verantwoordelijkheid te laten nemen. Er wordt gesproken over convenanten en zelfregulering. Tony’s Chocolonely gelooft hier niet in en wil er alles aan doen om de wet over de streep te trekken. Naast de open brief die in het bepalende debat van 25 januari zal worden behandeld, is het bedrijf een campagne gestart om hun fans op te roepen om de lopende petitie voor deze wet te tekenen.

De handtekeningen heeft Tony’s Chocolonely op 25 januari in Den Haag aan de partijen aangeboden. De lat moet omhoog vind Tony’s. De norm moet zijn 100% kinderarbeidvrij en daarmee ook 100% slaafvrij. De Nederlandse overheid bepaalt die norm.

Download de open brief (pdf)

De volgende bedrijven en stichtingen deden mee:
Nestlé NL
Fair Trade Original
Social Enterprise NL
No House Wine
Wereldwinkels
WAAR
Landmarkt
Fairtrade Nederland (Max Havelaar)
Fairtrade Gemeenten
Stop Kinderarbeid
Save the Children
SOS Kinderdorpen
STOP THE TRAFFIK
Cocoaconnect