Het is duidelijk dat onze wereld voortdurend verandert. Hoewel er externe factoren zijn die we vaak niet kunnen beheersen/beïnvloeden, maar wel invloed hebben op onze werkwereld, is er één ding dat steeds belangrijker wordt; de groeiende aandacht voor klimaatverandering, hoe organisaties hier mee omgaan en hoe organisaties ondernemen. Duurzaamheid is nooit binair, er is vaak voor alles iets te zeggen en er is geen definitief antwoord, maar wel richtlijnen.

Als eerste lijkt het mij nuttig om in te zoomen op een aantal trends als het gaat om milieubeheer voor organisaties. Een aantal grote industriële trends, maar ook lokale trends hebben hier een grote invloed op:

  1. Een opvallende ontwikkeling is de groeiende rol van technologie, die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd. Denk aan het gebruik van drones en autonome voertuigen, additive manufacturing en de toenemende inzet van robotica en kunstmatige intelligentie. Het aantal apparaten die met het internet verbonden zijn zal naar verwachting verdubbelen richting 2050. Dit betekent dat big data en analysis een aanzienlijke impact zullen hebben op verschillende sectoren binnen de industrie en handel. Een kant tekening is echter dat ik denk dat we niet alles op de technologie moeten inzetten, want wat als de technische ontwikkelingen niet toereikend genoeg zijn of te laat komen?
  2. Na de pandemie heeft de terugkeer naar het ‘oude normaal’ verschillende gevolgen voor de duurzaamheidsplannen van bedrijven en het algemene milieuwelzijn. Veel organisaties hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld, maar deze kunnen moeilijk te bereiken zijn. Dit komt door een toename van het energieverbruik en de afvalproductie als gevolg van de heropening na de pandemie. Wat ik regelmatig zie is dat bedrijven de mogelijkheden tot thuiswerken weer inperken. Naarmate meer mensen weer naar het kantoor gaan, is ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot opnieuw toegenomen, met negatieve gevolgen voor het milieu. Veel organisaties proberen deze negatieve effecten te verzachten door te verduurzamen. Zo wordt er in veel sectoren hybride gewerkt, wordt het vervoer verduurzaamd en zijn er initiatieven voor afvalvermindering.
  3. Een laatste punt waar ik graag de nadruk op zou willen leggen, is dat ik zie dat veel brancheverenigingen het heft in handen nemen. Ik kom zelf uit de chemie en daar wil bijvoorbeeld het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) haar brancheleden bepaalde richtlijnen en actiepunten onderschrijven. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat ook een deel van de bedrijven wachten op de wetgeving. Nu komt er ook heel veel nieuwe wetgeving aan, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. Toch is het goed om alvast de stappen te nemen die je opgang helpen en alvast de basis kunnen vormen om te voldoen aan de toekomstige wetgeving.

Het goede nieuws is dat veel bedrijven al bewust zijn van hun individuele impact en werken aan hun duurzaamheidstrategie, inclusief het streven naar een ISO 14001 certificering. Een doeltreffend middel hiervoor is de implementatie van een milieumanagementsysteem (EMS). Door een EMS te implementeren, creëert u een solide kader om duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen en uiteraard ook te bereiken.

Tom Piket, Duurzaamheid Consultant, LRQA