Veertig procent van de Nederlandse bedrijven en organisaties heeft beleid ontwikkeld om de CO2-afdruk van haar medewerkers te verminderen. Zo blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Drie procent van de Nederlandse organisaties heeft zelfs een financiële regeling bedacht voor medewerkers die hun woning willen verduurzamen.

Ruim een derde (40%) van alle Nederlandse bedrijven en organisaties heeft beleid ontwikkeld om de CO2-afdruk van hun medewerkers te verminderen. Vooral handel, transport en dienstverlening (44%), en de industrie (44%) scoren hoog. ‘Dat lijkt misschien nog weinig maar ik zie het vooral als hoopvol’, vertelt Britt Breure, CSR- en HR-directeur bij AFAS. ‘Daarnaast geeft bijna dertig procent aan wel voornemens te zijn om te beginnen maar nu nóg niet in actie te zijn gekomen. Dus mogen we concluderen dat CSR bij twee van de drie bedrijven en organisaties in Nederland leeft. Het is mooi om te zien dat zelfs met de enorm krappe arbeidsmarkt en economische onzekerheden dit thema zo leeft onder Nederlandse bedrijvigheid.’

Meer mensen, meer impact

Corporate Social Responsibility (CSR) meet de impact van de activiteiten van een organisatie op de maatschappij en het milieu. Onder druk van klimaatverandering en de internationale akkoorden die daarover wettelijk vastliggen is CSR een hot item in zowel bedrijfsleven als de publieke sector. Toch is een derde niet planmatig bezig om de sporen die medewerkers en organisaties achterlaten te verminderen. Dat heeft ook met de omvang van het personeelsbestand te maken. Hans van der Spek, manager kenniscentrum M&O bij Berenschot: ‘Over het algemeen kun je zeggen dat hoe kleiner de organisatie, hoe lager de focus op CSR. Ik kan me voorstellen dat het voor organisaties met minder dan tien medewerkers ook niet de hoogste prioriteit heeft, aangezien zij vaak met andere uitdagingen kampen. Gelukkig heeft het wel prioriteit voor meer dan tachtig procent van de organisaties met meer dan tienduizend werknemers. Het mooie is namelijk dat je met zoveel mensen op de werkvloer een enorm verschil kunt maken.’

Van afval scheiden tot minder reizen

De top drie van activiteiten waar organisaties beleid voor hebben ontwikkeld om de CO2-afdruk van medewerkers te verminderen, hebben te maken met vervoer, bewustwording en milieu. Zo heeft bijna tweederde (62%) van de Nederlandse organisaties activiteiten geïntegreerd in het verduurzamingsbeleid om vervoersmiddelen met minder uitstoot te promoten. Denk aan de e-bike, trein of elektrische auto. “De aangekondigde wettelijke verplichting om de CO2 uitstoot van het (woon-)werkverkeer bij te houden en te reduceren zal daar zeker een rol bij spelen” geeft Hans van der Spek als verklaring. Ruim de helft heeft het beleid om medewerkers aan te moedigen bewuster met het milieu om te gaan (52%) en te stimuleren om afval te scheiden (51%). Andere hardlopers zijn: het ontmoedigen van printen (48%), beperken van reisbewegingen (32%) en afschaffen van wegwerpmateriaal (23%).

Gewoon doen

‘Een klein aantal bedrijven en organisaties gaat nog veel verder’, vervolgt Breure. ‘Bijvoorbeeld door in het beleid financiële regelingen op te nemen voor medewerkers die hun woning willen verduurzamen. Zelf stimuleren we onze medewerkers ook om hun huis te verduurzamen en bieden we hier een eigen klimaatfonds voor aan. Het is mooi om te zien dat we daarin niet de enige zijn en dat andere bedrijven ons volgen. Uiteindelijk zijn wij van het doen en willen wij zowel onze medewerkers, als klanten en de rest van Nederland inspireren.’

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend HR Trendonderzoek is in 2023 gehouden onder ruim 2.000 hr-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.