The Social Hub heeft deze week officieel akkoord gekregen van de gemeente Eindhoven om duurzame wind- en zonne-energie op te wekken op het dak van The Social Hub Eindhoven. De ‘PowerNEST’ installatie beslaat 630m2 en bestaat uit een combinatie van windturbines met daarbovenop zonnepanelen en zal naar verwachting 17% van de energie opleveren die het gebouw nodig heeft voor het hotel, het studentencomplex en de co-working space. The Social Hub en de gemeente hebben de afgelopen 12 maanden nauw samengewerkt om dit innovatieve plan te realiseren. In 2021 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen The Social Hub, Ibis Power en de gemeente Eindhoven, en nu is het plan voor de PowerNEST, een duurzame ‘energiefabriek’ door Ibis Power er daadwerkelijk doorheen.

Bevorderen van duurzame energietransitie

Als onderdeel van de transitie naar duurzame energie is The Social Hub op zoek naar mogelijkheden om zelf wind- en zonne-energie op te wekken door gebruik te maken van de ruimtes op daken en gevels van de hubs. Nieuwe innovaties toevoegen aan bestaande gebouwen is een belangrijk onderdeel van de duurzame strategie van The Social Hub en brengt ze dichter bij hun groene energiedoelen. De 23 hubs, verspreid over heel Europa, bevinden zich voornamelijk in stedelijke gebieden waar ruimte schaars is. Daarom zoekt het bedrijf naar oplossingen om minder afhankelijk te zijn van de overbelaste elektriciteitsnetten, maar ook om kosten te sparen en inspirerende oplossingen te bieden voor de energietransitie.

Charlie MacGregor, CEO & oprichter van The Social Hub: “We zijn heel blij met dit akkoord en danken wethouder Rik Thijs (GroenLinks) voor zijn steun. Dit is een belangrijke stap in ons plan om in al onze bestaande gebouwen zoveel mogelijk duurzame energie te genereren. We werken daarom graag samen met gemeenten en bedrijven die deze overgang kunnen helpen realiseren zodat we steeds dichter bij ons Net Zero-doel komen. Wij voelen de urgentie om nu concrete stappen te zetten en het juiste te doen voor onze planeet.”

Duurzaamheidstransformatie in stedelijke omgevingen

De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is een manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het klimaatakkoord van Parijs staat dat het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie in 2030 70% moet bedragen. Groene stroom in stedelijke omgevingen is nog een manier om dit doel te bereiken.

Rik Thijs, wethouder verantwoordelijk voor klimaat, energie, bodem en vergroening zegt: “We hopen dat deze samenwerking en innovatietoepassing een voorbeeld kan zijn voor andere steden. Als stad Eindhoven willen we een proeftuin zijn voor dit soort duurzame initiatieven. Als wethouder klimaat en energie zie ik dat we moeten versnellen. We zijn een slimme ‘Brainport’ regio (toptechnologie regio waar technologieën worden ontwikkeld die levens veranderen), en die beschikbare kennis moeten we gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan.”

Alexander Suma, CEO IBIS Power zegt: “Aangezien bestaande middelhoge- en hoge gebouwen de grootste energieslurpers in de stad zijn, moeten we nieuwe manieren omarmen om deze gebouwen op weg te helpen naar Net Zero. De manier waarop The Social Hub, de stad Eindhoven en ons team samen hebben gewerkt is een geslaagd voorbeeld van hoe je op grote schaal duurzame oplossingen kunt verwezenlijken die positieve impact hebben op stedelijke gebieden. Het akkoord van de Gemeente Eindhoven maakt de weg vrij om in de toekomst meer gebouwen te helpen verduurzamen. De bouw van de PowerNEST modules voor The Social Hub begint deze zomer. Na 5 weken bouwen kunnen de voorbereidingen voor de daadwerkelijke plaatsing van het PowerNEST met de kraan op het 630 m2 grote dak van The Social Hub Eindhoven officieel beginnen.

Meer positieve milieu-impact

The Social Hub streeft ernaar zo verantwoordelijk en impactvol te opereren en de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. The Social Hub is op dit moment bezig science-based targets op te stellen voor hun CO2 uitstoot en streeft naar een vermindering van 82% van de Scope 1 en 2 uitstoot per vierkante meter in 2032, in vergelijking met de uitstoot in 2018. De meest recent gebouwde hubs in Delft, Bologna en Barcelona hebben allemaal al zonnepanelen.