Vandaag hebben Amazon en Global Optimism aangekondigd dat meer dan 200 bedrijven nu The Climate Pledge hebben ondertekend. De 86 nieuwe ondertekenaars die zich bij The Climate Pledge aansluiten, zijn onder meer Procter & Gamble, HP, Salesforce, ASOS en Nespresso.

Ondertekenaars van de belofte genereren in totaal meer dan $ 1,8 biljoen aan wereldwijde jaarlijkse inkomsten en hebben meer dan 7 miljoen werknemers in 26 sectoren in 21 landen. Door tegen 2040, 10 jaar voor de Overeenkomst van Parijs, netto-nul koolstof te bereiken, wordt verwacht dat de huidige ondertekenaars van de Climate Pledge gezamenlijk 1,98 miljard metrische ton (BMT) koolstofemissies verminderen ten opzichte van een 2020-basislijn. Dit komt overeen met 5,4% van de huidige wereldwijde jaarlijkse uitstoot, wat de collectieve impact aantoont die The Climate Pledge naar verwachting zal hebben bij het aanpakken van klimaatverandering en het aanzetten tot meer actie om de klimaatcrisis aan te pakken.