Danone, een toonaangevend voedingsmiddelenbedrijf en een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld, kondigt vandaag een wereldwijd actieplan aan om de absolute methaanuitstoot van zijn toeleveringsketen van verse melk tegen 2030 (1) met 30% te verminderen. Danone verwacht tegen 2030 1,2 miljoen ton kooldioxide-equivalent aan methaanemissies te verwijderen. Dit ambitieuze plan bouwt voort op de vooruitgang die Danone de afgelopen jaren heeft geboekt: tussen 2018 en 2020 zijn de methaanemissies al met ongeveer 14% verminderd.

Volgens het IPCC (2) heeft een vermindering van de methaanuitstoot onmiddellijke voordelen voor het klimaat die reducties van koolstofdioxide alleen niet kunnen bereiken. De zuivelproductie van runderen is goed voor naar schatting 8% van de totale door de mens veroorzaakte methaanemissies, als onderdeel van landbouw- en veeteeltactiviteiten die ongeveer 40% van de wereldwijde methaanemissies vertegenwoordigen.

Als leider in de zuivelcategorie is Danone vastbesloten zijn rol te spelen om de methaanuitstoot te verminderen, met de nadruk op:

  • samenwerking met boeren om regeneratieve zuivelpraktijken toe te passen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen;
  • samenwerken en partnerschappen aangaan met collega’s, overheden en het Environmental Defense Fund om innovatie, rapportage en financieringsmodellen uit te breiden;
  • pleiten voor en samenwerken met overheden om het beleid, de gegevens en de rapportage over methaan te verbeteren, evenals de financiering van onderzoek en de ondersteuning van boeren die overstappen op regeneratieve zuivelpraktijken.

Met de aankondiging van vandaag is Danone het eerste voedingsbedrijf dat een doelstelling voor methaanvermindering heeft vastgesteld en zich aansluit bij de ambitie van de Global Methane Pledge die tijdens COP26 is gelanceerd. Het bedrijf zal rapporteren over zijn methaanuitstoot, als onderdeel van zijn extra financiële informatievoorziening.

Noten:

1 Baseline 2020

2 The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030. — IPCC. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change