Vandaag hebben 17 marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. Dit gebeurde tijdens het centraal ondertekenmoment op het Paris Proof Plein op vastgoedbeurs PROVADA. Hier hebben Agrodome, ASSA ABLOY Entrance Systems, Batenburg, Circulairstaal, COMCAM, ECHT Estate, Energy Bridge, Folie Effect , HD Groep, Klictet, Provast, Startblock, Tala, Turner & Townsend hun handtekening gezet. Eerder op de dag tekenden ook Hercuton, Revolve Development en RYSE het Paris Proof Commitment.

Met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment onderschrijven en verbinden marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden zich aan de doelstelling om tegen 2040 het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Hiermee lopen de partijen vooruit op het Klimaatakkoord dat 2050 als doel heeft.

Operationeel en materiaalgebonden emissies

Afgelopen jaar committeerden de eerste partijen zich ook aan materiaalgebonden CO₂-reductie. Dat betekent dat het draait om het operationele energiegebruik en het CO₂-neutraal maken van bestaande gebouwen en ook om een CO₂-neutrale productie van bouwmaterialen en processen.

Het aantal ondertekenaars is nu 94. De ambitie is om dit aantal de komende maanden nog sterk toe te laten nemen.

Verduurzamen, meten en in beweging komen

De ondertekenaars gaan ieder vanuit hun eigen rol meten op werkelijke energiegebruik en vastgoed versneld verduurzamen voor 2040 en doen dit binnen het CO₂-budget voor de gebouwde omgeving in Nederland. Voor de bestaande bouw betekent dat sturen op werkelijk energiegebruik en ingrijpend verduurzamen.

Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten sturen ondertekenaars op materiaalgebonden CO₂-emissies en toetsen deze aan de doelstellingen per jaar van het CO₂-budget. Bovendien brengen de ondertekenaars de partijen om zich heen in beweging om ook Paris Proof te worden.

Urgentie

Annemarie van Doorn, directeur van DGBC: “Het ondertekenen van het Paris Proof Commitment betekent dat je je bewust bent van de urgentie om nu actie te ondernemen tegen verdergaande klimaatverandering. Het is mooi om te zien dat steeds meer marktpartijen het commitment ondertekenen en dat de hele keten mee doet. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan ieder voor zich.”