MVO Platform vindt Kabinetsvisie MVO te vrijblijvend: ‘Verplicht bedrijven tot naleving van internationale sociale- en milieunormen’

De Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2008-2011 stelt zeer teleur. Het kabinet geeft een veel te rooskleurig beeld van wat er is bereikt op het gebied van MVO. Bedrijven worden niet verplicht om internationaal afgesproken mensen- en arbeidsrechten en milieunormen ook in het buitenland na te leven. Het MVO Platform acht voor een effectief MVO beleid onder meer noodzakelijk: gericht onderzoek naar de grote sociale- en milieuproblemen in de toeleverings- en handelsketens van bedrijfssectoren, een actieve informatieplicht én het strafbaar maken van schending van internationale arbeids- en milieunormen door bedrijven. ... lees meer

Kamerbrief inzake aanvullende informatie Indonesiebeleid

In vervolg op het Algemeen Overleg met de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 31 januari jl. ontvangt u hierbij, zoals toegezegd, de informatie betreffende de nog openstaande vragen. De vragen ten aanzien van het Comprehensive Partnership en duurzaamheid als criterium binnen economische programma’s en individuele subsidieprogramma’s op Indonesië zijn tijdens het VAO van 13 februari jl. beantwoord. Tevens gaan wij in deze brief in op de moties van het lid Van Gennip cs. (Kamerstuk 26049, nrs. 62 en 63). De minister van Buitenlandse Zaken, De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Drs. M.J.M. Verhagen Drs. A.G. Koenders ... lees meer

Wientjes: Duurzaamheid uitdaging voor het kabinet

Duurzaamheid mag niet in enge zin worden uitgelegd. Een ‘milieuparadijs’ met onvoldoende voedsel, scholing en werk, is niet duurzaam. Duurzaamheid betekent dus ook economische groei. Die belast in opkomende economieën het milieu, maar groei stoppen is geen oplossing. Ook in de westerse geïndustrialiseerde wereld is groei noodzakelijk, om de vergrijzing en nieuwe duurzaamheidtechnologie te betalen. In ons duurzaamheidakkoord met het kabinet staat dat Nederland langs innovatieve weg een bijdrage levert aan de milieuvraagstukken, onder behoud van onze concurrentiepositie. ... lees meer

Bedrijfsleven over kabinetsvisie: MVO is zaak van bedrijven zelf

Het verenigde bedrijfsleven kan zich goed vinden in de kabinetsvisie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties benadrukt dat het karakter van mvo ‘bovenwettelijk’ is en dus niet per decreet kan worden geregeld. “Het moet eerder van binnen dan van buiten komen.” VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland schrijven dat in een brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken. De organisaties reageren op de nota ‘Inspireren, innoveren en integreren’, die staatssecretaris Heemskerk in december openbaar maakte. Daarin stelt hij onder meer dat mvo maatwerk is, omdat iedere sector staat voor andere maatschappelijke uitdagingen én dilemma’s. ... lees meer

Kabinetsvisie MVO: MVO ook voor kleinere ondernemers

Niet alleen grote ondernemingen moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maar ook kleinere. Dat staat in de Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Staatssecretaris Heemskerk heeft de visie donderdag 13 december 2007 aan de Tweede Kamer gestuurd. De visie bevat de plannen van het kabinet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Kamerbrief over mensenrechtenstrategie voor buitenlands beleid

In het beleidsprogramma 2007-2011 heeft het kabinet aangegeven mensenrechten hoger op de internationale agenda te willen krijgen. Het is mij een genoegen om u hierbij, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de uitwerking van dit voornemen aan te bieden: Ã??Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleidÃ??. De minister van Buitenlandse Zaken ... lees meer