Lagere CO2 uitstoot industrie in 2012 door crisis

In 2012 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 1 procent lager dan een jaar eerder. De koude winter zorgde voor een hoger aardgasverbruik voor verwarming. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie en door een lager verbruik van motorbrandstoffen. Geringe daling uitstoot koolstofdioxide In 2012 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 193 miljard CO2-equivalenten, […] ... lees meer

Eén meetmethodiek CO2-uitstoot transport en alternatieve brandstoffen

Er komt één meetmethodiek voor CO2 -uitstoot en een onafhankelijk onderzoek naar alternatieve brandstoffen. Dit hebben verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN), die namens verladers en vervoerders deelnamen aan de onderhandelingen over het Energieakkoord, afgesproken.  De afspraken zijn een belangrijke impuls voor de duurzame groei van het goederenvervoer. Voor EVO en TLN geldt […] ... lees meer

Vastgoedsector vermindert energiegebruik wereldwijd

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) lanceert vandaag haar Rapport voor 2013, gebaseerd op de duurzaamheidsgegevens van 543 vastgoedbedrijven en –fondsen, tezamen goed voor  49,000 gebouwen over de hele wereld. Het rapport laat zien dat de druk van de vastgoedsector op het milieu afneemt, met een 4,8 procent daling van het energiegebruik tussen 2011 […] ... lees meer

Natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers tevreden over SER-Energieakkoord

Nadat begin juli op hoofdlijnen een Energieakkoord was gesloten in de Sociaal Economische Raad (SER), hebben onderhandelaars van de natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden en overheid gisteren afspraken gemaakt over de exacte uitwerking. Er liggen nu concrete maatregelen met een resultaatverplichting om in 2020 14% en in 2023 16% duurzame energie op te wekken en […] ... lees meer

Energieakkoord voor duurzame groei in eindfase

Er is tussen onderhandelaars overeenstemming bereikt over een Energieakkoord voor duurzame groei. Het kabinet en de deelnemende organisaties bespreken de komende dagen de uitkomsten van de onderhandelingen in eigen kring. Vandaag is het Energieakkoord voor duurzame groei naar de deelnemende organisaties gestuurd. Het gaat om de uitwerking van de overeenstemming op hoofdlijnen die op 10 juli was bereikt tussen […] ... lees meer

Industrieën aan de slag met routekaarten om in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender te zijn

Negentien sectoren in de industrie stelden in 2012 samen met Agentschap NL een routekaart op. Een routekaart beschrijft hoe een sector in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender kan zijn. In het boekje ‘En Route! In 2030 een duurzame en concurrerende industrie’ leest u de resultaten. Milieu Award uit routekaart ICT-sector De Software Improvement Group (SIG) kreeg onlangs de ICT […] ... lees meer

KPN goed op schema met duurzaamheid

Het Wereld Natuur Fonds waarvan KPN partner is in het Climate Savers Programma, publiceerde onlangs haar jaarlijkse rapportage over de samenwerking met het bedrijfsleven en wat het nou eigenlijk oplevert. Heel wat, zo blijkt. KPN heeft als enige partner alle duurzame doelstellingen voor 2012 gehaald. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) sluit strategische partnerschappen met bedrijven die door […] ... lees meer

Bedrijfsleven uitgenodigd voor ideeën Milieulijst

Het bedrijfsleven kan tot 1 september 2013 voorstellen insturen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Op de Milieulijst staan jaarlijks honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Hierin kunnen ondernemers vervolgens fiscaal voordelig investeren via de MIA\Vamil-regeling. Iedere ondernemer kan jaarlijks nieuwe ideeën voor aanpassingen van de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen […] ... lees meer

Energiekosten MKB drastisch omlaag

Energiebesparing leeft binnen het MKB. Ondernemers zijn volop bezig met het besparen op hun energiekosten. 70 procent gebruikt al spaar- of ledlampen in zijn bedrijf en meer dan de helft (53 procent) zegt gebruik te maken van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit of verwarmen van water.- Ondernemers gaan voor hoogste energielabels- Meeste ondernemers weten […] ... lees meer