Organisaties zijn meer bezig met het ‘vergroenen’ van arbeidsvoorwaarden, meldt werkgeversorganisatie AWVN na eigen onderzoek. Het onderzoek laat zien dat klimaatbudgetten en groene arbeidsvoorwaarden binnen organisaties aan een opmars bezig zijn: een manier om medewerkers aan te trekken en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzaamheidsdoelen van de onderneming.

Maar een arbeidsovereenkomst, en het proces daaromheen, blijft hierbij vaak nog achter. Hiermee missen werkgevers een grote kans in de huidige krappe arbeidsmarkt.

De weg naar duurzaam en verantwoord ondernemen loopt via alle betrokken mensen. Uit onderzoek blijkt dat medemenselijk ondernemen leidt tot loyale werknemers, een aantrekkelijke reputatie als werkgever, een stevige basis voor financiële én maatschappelijke waarde en zingeving. Bye bye quiet quitters, hallo collega’s!

Helaas zijn de meeste contracten vaak nog afstandelijk, vol met juridische taal en gericht op het afdekken van risico’s. Terwijl een overeenkomst vanuit vertrouwen, wederkerigheid en gebaseerd op waarden veel meer oplevert. Dit wordt ook wel ‘conscious contracting’ genoemd. Het gaat daarin om een bewust proces om tot overeenkomsten te komen die recht doen aan de belangen van werkgever én werknemer en die gericht zijn op een duurzame samenwerking.

De op 27 juni gelanceerde ‘ Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten ’ geeft HR-professionals en bedrijfsjuristen inzichten en tips om een arbeidsovereenkomst op te stellen die leesbaar is én waarin de belangrijkste afspraken staan die echt van waarde zijn. Wanneer het op risico mijden gebaseerde contracteren niet plaatsmaakt voor een medemenselijke versie daarvan, blijft de bijdrage van organisaties aan duurzaamheidsdoelen beperkt.

Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie bij de Goldschmeding Foundation