In een recente studie van het Öko-Institut e.V. en het Stockholm Environment Institute in opdracht van de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat wordt de positieve bijdrage van CO2-compensatieprojecten aan duurzame ontwikkeling benadrukt. ClimatePartner richt zich niet alleen op CO2-besparing, maar ook op de effecten op duurzame ontwikkeling van CO2-compensatieprojecten en is daarmee een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven.

Bij de selectie en ontwikkeling van CO2-compensatieprojecten let ClimatePartner niet alleen op de effectiviteit ervan, maar ook op de bijdrage die ze leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. “Hoogwaardige CO2-compensatieprojecten hebben een veel groter effect dan het compenseren van CO2-uitstoot. Ze leveren ook altijd een belangrijke bijdrage aan het milieu, de lokale bevolking en de wilde dieren,” zegt Moritz Lehmkuhl, oprichter en CEO van ClimatePartner.

Moritz Lehmkuhl verwijst dan ook naar de recente studie van het Öko-Institut e.V. en het Stockholm Environment Institute in opdracht van de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat, getiteld “Sustainable Development Impacts of Selected Project Types in the Voluntary Carbon Market”. In de studie wordt benadrukt dat CO2-compensatieprojecten in verschillende opzichten een belangrijke bijdrage leveren: naast de vermindering of opslag van CO2-emissies hebben zij belangrijke begeleidende effecten, zoals armoedebestrijding of de verbetering van de waterkwaliteit, voeding en gezondheid. Moritz Lehmkuhl licht toe: “We zijn blij dat steeds meer wordt erkend dat projecten op de vrijwillige koolstofmarkt belangrijke en duurzame ontwikkelingseffecten hebben in opkomende en ontwikkelingslanden die veel verder gaan dan de vermindering van de CO2-uitstoot. Deze lokale bijdrage voldoen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en ecologisch gebied”.

Zowel voor bedrijven als voor consumenten zijn transparantie en informatie over wat met een CO2-compensatieproject wordt bereikt, van cruciaal belang. Bij ClimatePartner heeft elk CO2-compensatieproject daarom een eigen project-ID, waarmee zowel de CO2-compensatie als de bijdragen in termen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling transparant kunnen worden bekeken. Een voorbeeld is het Social Impact Project met Project ID 1350 in India. De toekenning van micro-energiekredieten leidt niet alleen tot minder CO2-uitstoot, maar bevordert ook de lokale economie, het ondernemerschap en gelijke rechten voor vrouwen. Bovendien kunnen dankzij de micro-energiekredieten energie-efficiënte producten, zoals waterfilters of efficiënte kooktoestellen, tegen een betaalbare prijs worden aangeboden. Dit zorgt op zijn beurt voor verdere positieve effecten voor de plaatselijke bevolking en het klimaat.

Met de ID-tracking komt ClimatePartner al tegemoet aan de aanbeveling van de studie dat CO2-compensatieprojecten altijd informatie moeten verstrekken over hun bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. “Met onze aanpak bieden we zekerheid voor alle betrokken partijen,” zegt Moritz Lehmkuhl. “We gebruiken uitgebreide middelen en know-how om dit te bereiken.” Een team van internationale deskundigen is verantwoordelijk voor de selectie en ontwikkeling van CO2-compensatieprojecten bij ClimatePartner. Telkens weer reizen projectontwikkelaars naar de regio’s in Zuid-Amerika, Azië of Afrika, inspecteren de situatie en beoordelen de voordelen en de bijdrage ter plaatse. Bovendien werkt ClimatePartner alleen met projecten die zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen – met name de Gold Standard (GS) en de Verified Carbon Standard (VCS).

ClimatePartner stelt zich ten doel het bedrijfsleven zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen bij zijn klimaatbeschermingsmaatregelen, aangezien het een centrale rol speelt bij het bereiken van de 1,5 graad-doelstelling: Dit kan niet worden bereikt zonder een substantiële bijdrage van het bedrijfsleven. Moritz Lehmkuhl benadrukt: “CO2-compensatieprojecten zijn een belangrijke bouwsteen als het erom gaat de resterende emissies te compenseren. Compensatie bij ClimatePartner is echter slechts één element van de holistische klimaatbeschermingsstrategie”. Het proces begint met de berekening van de CO2-uitstoot voor het opstellen van een CO2-voetafdruk van de onderneming of het product, gaat verder met vermijdings- en verminderingsmaatregelen, en eindigt met de compensatie van de resterende uitstoot door middel van CO2-compensatieprojecten en transparante communicatie. Een bedrijfseigen softwareoplossing vormt de geldige basis voor de procedure.