Chocolade is een van de weinige betaalbare luxeproducten. Maar de vraag is hoe lang nog. De productie van cacao, de belangrijkste grondstof van chocola, blijft achter bij de vraag en er dreigt een tekort van een miljoen ton in 2020. Certificering is onvoldoende om het aanbod van cacao en chocolade in de toekomst te garanderen. Op de World Cocoa Conference van 9-13 juni in Amsterdam RAI presenteert Nico Roozen, directeur van Solidaridad, een nieuwe strategie met focus op de nieuwe generatie cacaoboeren. Die werkt alleen als alle spelers in de sector meedoen: boeren, cacao en chocolade bedrijven, dienstverleners, consumenten en overheden. Zo kan voldoende aanbod van duurzame cacao, geproduceerd met respect voor mens en milieu, worden veilig gesteld.

 VOORTBESTAAN CACAOPRODUCTIE IS ONZEKER

 De cacaosector stevent af op een crisis, met een vraag naar cacao die het aanbod structureel overtreft. Ook kan de sector het zich niet veroorloven dat de cacaoteelt wordt geassocieerd met kinderarbeid en mensenrechtenschendingen.

Uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van de cacaoboeren uit Ivoorkust positief is over de huidige certificeringsprogramma’s, maar tóch geen toekomst ziet in de cacaoteelt (bron: LEI studies, Wageningen UR i.s.m. met Cargill en Solidaridad). Oorzaken zijn te vinden bij alle spelers:

·       De boeren: Maar liefst 90% van de cacaoboeren wereldwijd wordt momenteel niet bereikt met landbouwvoorlichting of ondersteuning. De kleinschalige boeren hebben geen toegang tot financiering en bijscholing. Jongeren kiezen niet langer voor de cacaoteelt, maar vertrekken naar de stad of kiezen voor meer rendabele gewassen zoals rubber en palmolie.

·       Boeren coöperaties missen veelal de competentie en capaciteit om de boeren te ondersteunen bij verhoging van de productiviteit en duurzame teelt.

·       Overheden hebben onvoldoende capaciteit om duurzame cacaoteelt te ondersteunen. Ook ontbreekt het aan ruimtelijk economisch beleid.

·       De dienstensector levert te weinig financiële diensten om boeren in staat te stellen leningen af te sluiten en hun kennis en vaardigheden te vergroten.

·       De consument is nog steeds onvoldoende betrokken bij duurzaam geproduceerde cacao. Ook veel merken en supermarkten/winkelketens hebben nog een afwachtende houding.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Hans Perk, manager van het cacaoprogramma van Solidaridad: “De effecten raken ons allemaal, daarom moeten we er ook samen de schouders onder zetten om de toekomst van de cacaoteelt veilig te stellen. Dit betekent dat we naar oplossingen zoeken in de hele keten in samenwerking met boeren en hun coöperaties, de dienstensector, bedrijven en overheden.’ De strategie van Solidaridad is gericht op:

·      Ontwikkelen van innovatieve business modellen die zorgen voor een sterke economische basis voor boeren door betere toegang tot agrarische hulpmiddelen en financiële dienstverlening. Informatietechnologie kan hierin een belangrijke vernieuwende rol spelen.

·      Wegnemen van barrières – De samenwerking tussen overheden, boeren en het bedrijfsleven kan veel beter en het belangrijke onderwerp landgebruik en landrechten moet op de agenda.

·      De markt verduurzamen door samenwerking met ambitieuze merken en retailers en door consumentenvoorlichting.

·      Opschalen van succesvolle interventies – waaronder de gezamenlijke ontwikkeling van nationale en vrijwillige standaarden. 

CORIP Programma Ghana

Hans Perk: “Rendabele cacaoteelt is niet alleen van belang voor het boereninkomen, maar ook voor het creëren van perspectief voor de volgende generatie cacaoboeren. In het ‘Cocoa Rehabilitation and Intensification Programme’, dat wij met steun van de Nederlandse overheid in Ghana hebben ontwikkeldwerken wij met ‘Rural Service Centers’ (RSC). Daar leveren wij ondersteunende diensten aan cacaoboeren waardoor zij hun winst kunnen maximaliseren met respect voor mens en natuur. Deze RSCs worden uiteindelijk zelfstandige bedrijven. Zij dienen als voorbeeld voor de rest van de cacaosector. “