Met de toetreding tot het UN Global Compact Network Netherlands, ondersteunt de Sociaal-Economische Raad (SER) het doel van deze organisatie om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen bij het bedrijfsleven. Ook brengt de SER kennis en ervaring in op het gebied van IMVO en profiteren de achterbannen van beide organisaties van elkaars netwerken.

Merei Wagenaar, directeur UN Global Compact Network Netherlands (rechts) en Alexandra van Selm, directeur Beleid van de SER, bekrachtigen de samenwerking
De samenwerking kreeg de afgelopen periode al vorm in het ‘Business & Human Rights Accelerator’-programma van UN Global Compact. 26 bedrijven werden hierin geholpen mensenrechten in hun bedrijfsvoering te integreren op basis van de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. De SER bracht de ervaring in vanuit zijn facilitering van IMVO-convenanten in diverse sectoren, alsmede kennis over aankomende duurzaamheidswetgeving op nationaal en Europees niveau. Deelnemende bedrijven werden uitgedaagd verdere stappen in hun keten te zetten op het gebied van mensenrechten en kregen daarvoor praktische tools aangereikt. Vanwege het succes wordt het programma volgend jaar opnieuw aangeboden.

Merei Wagenaar, directeur UN Global Compact Network Netherlands, over de samenwerking met de SER: “Wij zien deze samenwerking als een verlengstuk van onze missie om bedrijven te mobiliseren om de levens van toekomstige generaties te verbeteren. Bedrijven die meedoen aan dit programma, genieten van zowel de wereldwijde kennis van UN Global Compact als de expertise van de SER op Nederlands en Europees niveau om sterkere human rights due diligence-systemen op te zetten.”

“De doelen van UN Global Compact sluiten nauw aan bij de activiteiten van de SER op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen,” zegt Alexandra van Selm, directeur Beleid van de SER. “Ook wij willen bedrijven ondersteunen om de OESO-richtlijnen praktisch toe te passen door kennisdeling en door hen in contact brengen met andere bedrijven en belanghebbenden in internationale ketens, zoals vakbonden en ngo’s.”