Ambitieuzere doelstellingen zijn nodig op het gebied van klimaat, circulaire economie en woningbouw. Nederland heeft een groeiende bouwopgave en de ambitie om klimaatverandering en grondstofverbruik te verminderen. Circulair bouwen is een onmisbaar element hierbij. Momenteel werkt de Rijksoverheid aan verdere normering van circulair bouwen. DGBC en Gideon geven alvast wat overdenkingen mee. 

In een nieuwe, gezamenlijke position paper pleiten DGBC en Gideon, een beweging die daadwerkelijke verandering in de bouw op gang wil helpen, voor een aantal bewuste keuzes bij de aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de introductie van een CO2-eis voor de bouw. Die keuzes zijn nodig om het stelsel toekomstbestendig te maken. Wat Nederland nodig heeft is: 

  1. Een MPG die stuurt op de integrale milieu-impact over de hele levenscyclus. Dat betekent dat zowel naar de aanscherping op korte termijn als naar een langetermijnpad moet worden gekeken. Hiervoor doen de opstellers concrete aanbevelingen,
  2. Een GWPA-indicator (werktitel: MPG-2) die stuurt op de CO2-uitstoot in de productie- en bouwfase. Het advies is het gebruik van de Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator. Voor Nederland zijn er in 2020 grenswaarden opgesteld, waar 58 partijen in de sector zich aan hebben gecommitteerd.

Hoe kunnen DGBC en Gideon helpen?

De periode 2020 – 2030 is bepalend voor hoe de wereld zich op lange termijn zal ontwikkelen. Om ernstige opwarming van de aarde te voorkomen, biodiversiteit te herstellen en sociale ongelijkheid te verkleinen, is een gezonde, leefbare maatschappij nodig binnen de draagkracht van de aarde. Dat vraagt echter om systeemveranderingen, het ter discussie stellen van uitgangspunten en lef. 

De tijd om lang en verdiepend onderzoek te doen naar precieze methoden en rekeninstrumenten mag niet ten koste gaan van een voorgenomen aanscherping. Zeker niet wanneer er een nadruk ligt op meer en sneller bouwen. Het is tijd om parallel de grenswaarden aan te scherpen én de methode te verbeteren. Met deze position paper willen de koplopers uit de sector een constructieve bijdrage leveren aan de huidige discussie rondom het normeren van circulair bouwen. Allereerst door een langetermijnperspectief te schetsen om naartoe te werken. Daarnaast door aan te geven wat vanuit het maatschappelijk belang nodig is. Het is goed om dat centraal te stellen in discussies over de aanscherping MPG en introductie van de GWPA-indicator.