Partnernieuws Dutch Green Building Council (DGBC)

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Samen met onze achterban (bijna 400 organisaties) vormen we momenteel de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Dit zijn banken, beleggers, bouwers, architecten en ontwikkelaars, maar ook de zogenaamde eindgebruikers van gebouwen, zoals NS en Ahold. Sinds begin 2022 zijn we tevens officiële Alliantie coördinator van SDG 11.

Waar staan we

De gebouwde omgeving veroorzaakt momenteel circa 40 procent van de CO2-uitstoot en dat heeft veel impact op de gezondheid van mens en dier. Al die uitstoot komt door ons energiegebruik maar ook door de bouwmaterialen en het bouwproces zelf. We willen grondstoffen daarom efficiënter inzetten; ook willen we tweederde van de energie besparen. Tegelijkertijd moeten onze steden beter tegen wateroverlast en hittestress kunnen. Want de klimaatverandering is er al.

Waar willen we heen

Alle nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen moeten in 2023 klimaatadaptief worden gebouwd, om de klimaatverandering op te vangen. In 2030 is de biodiversiteit in onze dorpen en steden verdubbeld. Door maximaal hergebruik van grondstoffen is in 2030 ook de milieu-impact van de bouwsector 50 procent lager dan in 2020.

In 2040 voldoen alle gebouwen aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat noemen we Paris Proof. Het energiegebruik moet daarom omlaag met twee derde – en de overige een derde is dan duurzame energie. Tot 2040 passen we bestaande gebouwen en gebieden aan op klimaatverandering.

Hoe komen we daar

Er is maar één goeie manier om te verduurzamen; niet in losse maatregelen, maar via een integraal pakket voor de hele gebouwde omgeving. We kijken dus naar 9 aspecten: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.

Voor elk ontwikkelen we kennis en we formuleren concrete ambities, zodat iedereen weet waar hij naartoe moet werken. Met kennis, praktische tools en voorbeelden laten we vervolgens zien wat de eigenaar moet doen. We stellen deze thema’s aan de orde bij overheden en bedrijfsleven én we stimuleren samenwerking tussen bedrijven.

Hoe is de voortgang

Diverse partners van DGBC ondertekenen het Paris Proof Commitment. Zij verlagen hun energieverbruik met twee derde – en daarmee ook hun CO₂-emissies, ook uit de bouwmateriaalproductie. Zij zijn nu aan de slag. Voor elk bedrijf en elke andere organisatie ziet dat er anders uit. Het gaat bijvoorbeeld over het anders inregelen van inkoop, of het anders inrichten van productielijnen of nieuwe bouw- en ontwerpconcepten.