Vrijdag 10 juni j.l. werd voor de eerste keer de WUR Impact Award uitgereikt, aan het team van onderzoekers binnen WUR dat met hun onderzoek impact heeft bereikt door kennis en onderzoeksresultaten te benutten in de praktijk. Juryvoorzitter Marcel Schuttelaar maakte de winnaar bekend; Samen tegen voedselverspilling. De Impact Award werd uitgereikt aan programmanagers Toine Timmermans en Sanne Stroosnijder en het team van onderzoekers. De prijs? Eeuwige roem in de vorm van een tegel in de Walk of Fame van Wageningen Campus en additionele support aan het team om de impact komend jaar nog verder te vergroten, nationaal en internationaal.

‘De nominaties gaven mij een trots gevoel als Wageningen Ambassador. Het was een close call’ zei Juryvoorzitter Marcel Schuttelaar tijdens de uitreiking. De jury, bestaande uit vier Wageningen Ambassadors en een algemeen directeur van WUR: Marcel Schuttelaar, Tjapko Poppens, John Lapré, Wilma Terwel en Sjoukje Heimovaara, koos de winnaar uit vier genomineerden.

‘De WUR Impact Award wordt uitgereikt aan een team dat niet alleen mooie onderzoeksresultaten produceert, maar ook probeert om de resultaten toegepast te krijgen. Een team dat een grote stap extra heeft gezet om impact te maken. Het team van Samen tegen Voedselverspilling voldoet volledig aan dat beeld’ vervolgde Schuttelaar. ‘Het had kunnen blijven bij het publiceren van een paar mooie rapporten, maar het team heeft alle partijen in Nederland gemobiliseerd: van basisscholen en de horeca tot de grote voedselverwerkers binnen de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Het team heeft het onderwerp landelijk op de agenda gezet bij zowel bedrijven (B2B) als consumenten (B2C)’.

Terechte winnaar

Daarmee is het team van onderzoekers rond Samen tegen voedselverspilling een terechte winnaar van de WUR Impact Award. De inspanningen van dit team hebben niet alleen geleid tot bewustwording, maar ook tot tastbare resultaten op het gebied van reductie in voedselverspilling in de praktijk. Alle lof voor dit team.

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens, ziet de prijs als een mooie waardering voor de inspanningen in de afgelopen jaren. ‘Aanvankelijk was het onderwerp niet vanzelfsprekend aantrekkelijk, we gingen tegen de stroom in. We zijn multidisciplinair en missiegedreven te werk gegaan rond een complex onderwerp. Volgens ons was het niet houdbaar om eenderde van de grondstoffen die we produceren niet te gebruiken. Op basis van feiten en cijfers hebben we het onderwerp geagendeerd’, geeft Timmermans aan. ‘Inmiddels zijn er diverse disciplines binnen WUR aangehaakt en werken we samen met vele partners, van overheid tot bedrijfsleven. Er is veel potentieel voor de toekomst. Internationaal worden we herkend en is men nieuwsgierig naar onze aanpak. We hebben een visie uiteengezet om in 2030 voedselverspilling te halveren, en daarmee willen we niet alleen in Nederland impact maken, maar ook voor de rest van de wereld een voorbeeld zijn’.

Impact blijven maken

Sjoukje Heimovaara benadrukte het belang van het maken van impact rondom de mondiale uitdagingen waar WUR. Heimovaraa: ‘Laten we elkaar inspireren om onze kennis tot waarde te brengen in de praktijk. Impact zal meer en meer op de WUR agenda komen staan. Felicitaties voor het winnende team van Samen tegen voedselverspilling’.

De andere nominaties waren Bioasphalt, waarbij een substantieel deel van het fossiele bitumen is vervangen door lignine, een reststroom uit de paper en pulp industrie. De kaart van Nederland in 2120, een natuurgerichte visie op Nederland in 2120, gepresenteerd als een nieuwe kaart voor onze toekomst. En strokenlandbouw, cropdiversity over de toekomst van landbouw, een slimme combinatie van de inzet van natuurlijke weerbaarheid met high-tech oplossingen.