Asito won de Award Diversiteit in Bedrijf 2018 in de categorie ‘grote bedrijven’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Op 11 oktober 2018 overhandigde zij de foto persoonlijk aan Hans van Leeuwen, HR-directeur Asito, tijdens het Nationaal Integratiediner bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Leeuwen (links op de foto) nam de prijs vol trots in ontvangst.

Asito positioneert zich als krachtige ambassadeur van brede diversiteit en inclusie. De combinatie van verschillende acties gericht op culturele diversiteit en op medewerkers met een arbeidsbeperking maakt Asito tot terechte winnaar van de Award Diversiteit in Bedrijf 2018. Dit jaar publiceerde het bedrijf voor de tweede keer een witboek ‘inclusief ondernemen’ waarin mensen uit de praktijk hun persoonlijke verhalen vertellen. Dit boek staat vol voorbeelden van activiteiten en projecten die Asito onderneemt op het gebied van diversiteit en inclusie. Met het witboek wil het bedrijf andere organisaties inspireren om hier ook mee aan de slag te gaan.

De Award Diversiteit in Bedrijf 2018, een prachtige foto gemaakt door Sacha de Boer: