Royal Lemkes heeft als missie Duurzame Groei. In dat kader streeft het bedrijf onder andere naar het reduceren van de negatieve impact op het klimaat. Vanaf 2012 is hard gewerkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten. Het pand is uitgerust met 4.000 zonnepanelen, ledverlichting, warmtepompen en een batterijcontainer. Ook richt Royal Lemkes zich op het beperken van de impact van reizen en automobiliteit. Zo is het leasebeleid aangepast en kunnen medewerkers vanaf 2020 alleen volledig elektrische auto’s kiezen als nieuwe leaseauto.

CO2-compensatie

Het restant aan CO2 -uitstoot wordt gecompenseerd in samenwerking FairClimateFund. Dit doen zij met een biogas project in India (India – Schoon koken op biogas). Over 2019 compenseert Royal Lemkes zowel het zakelijk verkeer als het resterende gas- en lichtverbruik, waardoor ze energieneutraal opereren.

Michiel de Haan, managing director Royal Lemkes: “Idealiter streven we naar 0 uitstoot uit onze eigen activiteiten, maar zolang dat nog niet kan, is compensatie door het planten van bomen of biogas projecten een goed alternatief, dat ik elk bedrijf aanraad. Daar knapt onze aarde echt van op!”

Aanjager van Sustainable Development Goals

Naast het ondernemen van actie op het klimaat, heeft Royal Lemkes nog vijf andere duurzaamheidsthema’s geformuleerd die bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. De projecten van FairClimateFund dragen ook op meer aspecten bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals, door bijvoorbeeld het verbeteren van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden.

Footprint in de keten

Royal Lemkes realiseert zich dat de grootste CO2-impact elders in de keten gemaakt wordt: bij de productie en transport van de planten. Het verminderen van deze CO2-uitstoot kun je simpelweg niet alleen, dat moet je samen met partners voor elkaar krijgen. Daarom is Royal Lemkes met leveranciers in gesprek gegaan en zijn ze samen met een grote Europese klant een 40-tal kwekers aan het helpen om hun Footprint te bereken. Royal Lemkes vindt het hun maatschappelijke plicht om de handen ineen te slaan en concrete stappen te zetten. Goed voorbeeld doet altijd volgen.