Royal Lemkes nam enkele jaren terug het voortouw in de verduurzaming van de tuinbouwsector. De plantenleverancier wil dat haar producten in 2030 klimaatpositief zijn. Om die ambitie waar te maken, wordt al lange tijd samengewerkt met Greenhouse Sustainability. Dat steeds meer partijen er nu óók voor kiezen om hun milieu-impact inzichtelijk te maken, stemt Sustainability Manager Elise Wieringa en Sustainability Coördinator Joëlle Schneider tevreden.

Duurzaamheid zit in het DNA van Royal Lemkes. Het familiebedrijf uit Bleiswijk heeft een van de grootste zonnepanelendaken van Nederland, heeft de CO2-voetafdruk verkleind door ledlampen en warmtepompen te installeren en slaat elektriciteit op om deze bij grote vraag aan het net te leveren. Ook zet het bedrijf zich al geruime tijd in om het aantal transportbewegingen drastisch te verminderen. Het zijn slechts voorbeelden van de duurzame inspanningen die het handelsbedrijf tot nu toe heeft geleverd. “Duurzaamheid is onderdeel van onze bedrijfsvoering”, zegt Elise Wieringa. “Wij vinden dat we het onze kinderen, kleinkinderen en de wereld om ons heen verschuldigd zijn om deze inspanningen te doen. Daarom zetten wij ons niet alleen in om onze eigen organisatie te verduurzamen, maar ook de rest van de keten. Dat is het groene hart van Royal Lemkes, waar we steeds meer structuur in zijn gaan aanbrengen binnen de organisatie.”

Doorontwikkelen

Royal Lemkes wilde al in een vroeg stadium het goede voorbeeld geven, zegt Wieringa. “Al in 2016 gingen we onze footprint berekenen in samenwerking met Benefits of Nature, dat in zekere zin de voorloper was van het huidige Greenhouse Sustainability. Footprinting stond toen nog in de kinderschoenen. In de jaren die volgden hebben we veel van elkaar geleerd over de manier waarop je data verzamelt en hoe je de milieu-impact berekent. En we hebben ook naar andere sectoren gekeken, zoals de bouwsector. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de Flori Footprint Tool, met portals voor kweker en handel, die Greenhouse Sustainability in samenwerking met SimaPro heeft ontwikkeld. We zijn blij dat ook andere handelsbedrijven nu deze tool gaan gebruiken. Want hoe meer partijen dezelfde tool toepassen, hoe makkelijker het wordt om die tool de komende jaren ook samen verder door te ontwikkelen.”

Samenwerking is volgens Joëlle Schneider essentieel om verbeteringen in de hele sector door te kunnen voeren. “Je ziet de behoefte aan inzicht en de vraag naar footprintberekeningen in alle schakels van de keten toenemen. Niet iedereen is daarin al even ver, maar het is goed om te zien dat steeds meer partijen de eerste duurzame stappen zetten. En doordat wij en een aantal andere voorlopers de afgelopen jaren ervaring en kennis hebben opgedaan, is het voor deze partijen nu makkelijker om aan te haken. Door nauw samen te werken met onze leveranciers en klanten, willen wij hen helpen om de uitstoot te verminderen. Niet door te roepen hoe het moet, maar door onze kennis te delen en inzicht te geven in de resultaten die wij zelf hebben geboekt.”

Daar komt bij dat de beschikbare tools ook steeds gebruikersvriendelijker en toegankelijker zijn geworden. Volgens Schneider zet Greenhouse Sustainability zich daar al vele jaren voor in. “Zij zijn een partner voor veel stakeholders binnen de sector en hebben een enorm drive om verandering teweeg te brengen. Met de tools die op dit moment beschikbaar zijn, heb je geen uitgebreide studie in footprinting meer nodig, maar kun je eigenlijk gelijk aan de slag. Dat neemt voor veel mensen toch een drempel weg.”

Productfootprint

Wieringa en Schneider zien dat de interesse in footprinting toeneemt binnen de tuinbouwsector en dat de kennisopbouw op gang begint te komen. “We maken steeds meer keuzes op basis van data in plaats van uit onderbuikgevoel. Dat is belangrijk, want alleen met kennis kun je ook de volgende stappen zetten. Maar we moeten wel de schouders eronder blijven zetten om die ontwikkeling door te zetten. We moeten als sector, samen met partijen als Greenhouse Sustainability waar heel veel kennis en ervaring zit, doelen gaan stellen en daar vervolgens ook samen aan werken. En laten we eerlijk zijn, we hebben vaak dezelfde werkwijze in de  tuinbouw, dus laten we vooral ook veel van elkaar leren om verder te komen.” Want nu de bedrijfsfootprint vaker breed wordt omarmd, wordt het steeds meer tijd voor het berekenen van de productfootprint. Met de Flori Footprint Tool kan dat nu. “Het inzichtelijk maken van de productfootprint is op dit moment de grootste uitdaging waarvoor we staan. Want duidelijk is wel dat de retail, mede gedwongen door de CSRD-wetgeving, in toenemende mate inzicht wil hebben in de producten en diensten die van buitenaf binnenkomen. Maar ook voor de producent is belangrijk, hoe wordt het uitgangsmateriaal geproduceerd, hoe komt het eindproduct tot stand en hoe worden de producten getransporteerd? Een productfootprint kan daar het makkelijkst een eerlijk antwoord op geven.”