De druk op supplychains is nog steeds laag. Dat blijkt uit de tweede ‘Supply Chain Monitor’ van PwC, die gaat over het tweede kwartaal van 2023. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar komt dat door de verminderde vraag van burgers en bedrijven vanwege de economische achteruitgang. Volgens PwC-experts moeten bedrijven deze tijd gebruiken voor investeringen in de duurzaamheid en de weerbaarheid van hun toeleveringsketens. Dat hoeven niet hele grote investeringen te zijn.

De ontwikkelingen in de supplychain zijn zichtbaar gemaakt in onze supplychainheatmap. De heatmap laat langs de lijn van verschillende indicatoren zien (over vracht, productie, prijzen en onzekerheid) waar de druk op de supplychains de afgelopen maanden is toegenomen of afgenomen. Het startpunt is het begin van de Covid-19-crisis, toen supplychains te maken hadden met grote disrupties. Ook de invasie van Rusland in OekraÏne  deed de heatmap rood kleuren. Eind 2022 nam de druk af en kleurden indicatoren groen door een verminderde vraag.

Kalmere tijd gebruiken voor herbeoordeling supplychains

PwC-experts Rolf Bos (foto) en Annemieke Moerkerken begrijpen dat een verminderde druk vanuit economisch oogpunt niet altijd goed nieuws is voor bedrijven. Ze zien bijvoorbeeld hun omzet dalen of blijven zitten met grote voorraden. Toch dringen Bos en Moerkerken erop aan dat ondernemingen deze kalmere tijd gebruiken voor een herbeoordeling van hun supplychain en investeringen daarin.

‘Als onderneming hoef je nu niet de hele tijd gefocust te zijn op allerlei problemen in je supplychains en heb je ruimte om veranderingen door te voeren’, aldus Rolf Bos.

Nieuwe rapportagevereisten maken knelpunten zichtbaar

‘In die context blijft het verduurzamen van supplychains een heel belangrijk onderwerp’, voegt zijn collega Annemieke Moerkerken toe. ‘De nieuwe Europese rapportagerichtlijn CSRD, die volgend jaar voor grote bedrijven van kracht wordt, dwingt bedrijven tot meer transparantie over hun impact op milieu, klimaat en mensen, óók upstream en downstream in hun supplychain. Hierdoor wordt het ook voor bedrijven zelf duidelijk waar knelpunten zitten. Investeringen in duurzaamheid zijn ook investeringen in weerbaarheid.’

Investeringen hoeven niet groot te zijn

Investeringen hoeven niet altijd groot te zijn, benadrukken Moerkerken en Bos. Moerkerken:  ‘Denk aan het installeren van dashboards waarmee je aan de hand van een grote hoeveelheid informatiebronnen beter kunt anticiperen op eventuele knelpunten bij je toeleveranciers of deze knelpunten zelfs kunt voorspellen.’

Rolf Bos: ‘In de zomer worden waterstanden in de rivieren vaak lager en soms zelfs te laag. Dat kun je monitoren en je algoritmes leren daarover voorspellingen te doen. Als je afhankelijk bent van waterwegen, kun je dan op tijd nieuwe routes zoeken of alternatief transport regelen. Zo voorkom je disrupties. Vaak komen bedrijven pas echt in beweging als het ergens fout gaat. Ik zou zeggen: kom in actie naar aanleiding van de lessen die je eerder hebt geleerd.’