Succesvolle verduurzaming; je doet het niet alleen. Bedrijven hebben partners, klanten en leveranciers nodig om hun duurzaamheidsambities ook buiten de eigen bedrijfsmuren waar te maken. Tegelijk zijn duurzame ondernemers vaak de aanjagers voor anderen om ook bewuster en zuiniger te opereren. Rouveen Kaasspecialiteiten in de gemeente Staphorst is zo’n voorbeeld van de positieve wisselwerking tussen ondernemers, partners en omgeving. Rohalt Boks (Senior Key Account Manager Direct Sales bij ENGIE Energie Nederland) sprak met Jaco Blankespoor, Manager Programma’s en Processen bij Rouveen Kaasspecialiteiten, over hun ambities en successen in verduurzaming.

“Ons programma heet Rouveen Gewoon Duurzaam omdat wij duurzaamheid vanzelfsprekend vinden”, vertelt Blankespoor. “Wij staan als zuivelcoöperatie dicht bij de natuur, onze leden-melkveehouders leven van en met de natuur; daar kun je dan toch alleen maar zuinig mee omgaan? Bovendien is de keuze voor biodiversiteit en milieubewustzijn helemaal niet zo ingewikkeld als sommigen wel denken. Het is vooral een kwestie van je gezond verstand gebruiken en soms net even verder kijken dan de allergoedkoopste oplossing.”

Anderhalve windmolen

Kaas maken is een energie-intensief proces. De energievoorziening is dus een belangrijk aspect bij de missie om te vergroenen. Blankespoor: “We hebben al zonnepanelen op de daken liggen bij onze vestigingen in Rouveen en Molenschot. Maar we wilden onze totale stroomvoorziening vergroenen en lokaal maken. Dus een korte keten van opwek naar verbruik. Op advies van onze energieleverancier ENGIE hebben we de verbinding gelegd met het nieuwe windmolenpark in Hattemerbroek, nog geen 20 kilometer verderop. In samenwerking met ENGIE hebben we de stroomafname direct kunnen koppelen aan de opwek bij dat windmolenpark.”

Jaarlijks verbruikt Rouveen Kaasspecialiteiten ruim 15 miljoen KWh. Die stroombehoefte wordt nu volledig ingevuld door ongeveer anderhalve windmolen in het nabijgelegen windpark Hattemerbroek. “Dat is stroom waar geen fossiele brandstof of verbranding aan te pas hoeft te komen. Dat levert een enorme besparing in CO2 op. Op dit moment zijn we bezig om ook ons gasverbruik te vergroenen. We onderzoeken of het reëel is dat we uiteindelijk helemaal van het gas af gaan. Ons doel is om volledig duurzaam en CO2-neutraal te worden.”

Verder dan de eigen bedrijfsvoering

De energiewinst zit niet alleen in de groene opwek van stroom, maar ook in het beheersen en terugschroeven van het verbruik. Vorig jaar heeft Rouveen Kaasspecialiteiten een innovatieve warmtepomp met waterkoeler in gebruik genomen, als eerste Nederlandse kaasmaker. Blankespoor: “Met deze nieuwe, technisch zeer geavanceerde installatie besparen we jaarlijks zo’n 300 duizend m3 aardgas en reduceren we de stikstof-, NOX– en CO2-uitstoot aanzienlijk.” Daarnaast maken ze nu gebruik van Ensights, het energiemonitoringssysteem van ENGIE om continu het energieverbruik te controleren, en Sensorfact, dat continu op machineniveau meet. “Dat geeft ons een nauwgezet inzicht in de verbruiktrends, maar ook in de specifieke cijfers van het moment. Als er onverwachte pieken zijn door een incident, bijvoorbeeld als een pomp vastloopt of verwarmingsketel meer verbruikt dan logisch is, kunnen we direct ingrijpen. Dat biedt ons de kans om nodeloos energieverbruik te voorkomen. Dat is uiteraard goed voor het milieu en bespaart ons ook veel overbodige kosten.”

Rouveen Kaasspecialiteiten kijkt ook verder dan alleen naar de eigen bedrijfsvoering. De zuivelcoöperatie biedt bijvoorbeeld de aangesloten melkveehouders hulp bij duurzamer en ‘biodiverser’ ondernemen, waarbij ENGIE ondersteuning biedt met advies en actuele marktinformatie. En de eigen medewerkers van Rouveen spelen een rol bij de verduurzaming. Die worden gestimuleerd en beloond om met de fiets naar het werk te komen. In 2019 en 2020 werden zo in totaal bijna 250 duizend autokilometers omgezet in fietskilometers, wat een totale besparing van zo’n 50 duizend kilo CO2 heeft opgeleverd. Het dorp Rouveen (gemeente Staphorst) profiteert ook van de bewuste keuzes. Zo heeft de kaasmaker er in samenwerking met buren en de gemeente voor gezorgd dat al het vrachtverkeer wordt omgeleid via de achterkant van de fabriek en dus niet meer door het dorp hoeft te rijden.

Kaasmaker van de toekomst

Voor ENGIE geldt die gezamenlijkheid ook, die zo van belang is om van verduurzaming een succes te maken. Zelf zijn we erg blij met de jarenlange samenwerking met Rouveen Kaasspecialiteiten. We zijn er trots op dat we met onze expertise, adviezen, technische oplossingen en energielevering een concrete bijdrage kunnen leveren aan hun ambitieuze duurzaamheidsmissie. Rouveen Kaasspecialiteiten heeft echt de kaasmakerij van de toekomst ontwikkeld. Een energiezuinige en duurzame coöperatieve zuivelfabriek, die medewerkers, aangesloten leden-melkveehouders, partners en omgeving meeneemt in haar missie.

Die missie is bovendien nog niet ten einde. Niet alleen is de coöperatieve zuivelfabriek uit het Overijsselse dorp Rouveen op weg om internationaal toonaangevend te worden met bijzondere kaasspecialiteiten, de kaasmaker zet ook binnen en buiten Nederland de toon in duurzaamheid.