Maandag 2 oktober lanceert het merk Bastiaansen tijdens de Foodspecialiteitenbeurs in Houten de Beter Leven 3 sterren Biologische kaas. Waar biologisch op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn al goed scoort, doet de nieuwe Beter Leven 3 sterren Biologische kaas hier nog een schepje bovenop. “Dit is de beste kaas die er op het gebied van dierenwelzijn en milieu beschikbaar is”, vertelt Marja Bastiaansen.

Biodiversiteit

Bij biologisch is kruidenrijk grasland de norm. Binnen het Beter Leven 3 sterren keurmerk zijn deze normen nog wat hoger. Volgens het keurmerk moet het weideland voor minimaal 15-20% extensief kruidenrijk grasland zijn. Dat wil zeggen dat dit grasland gedurende een langere periode per jaar met rust wordt gelaten, zodat hier weidevogels en insecten kunnen vertoeven. Bovendien is er plas-dras aanwezig voor actief weidevogelbeheer en nestgelegenheid voor vogels, zoals de zwaluw en de spreeuw, op de boerderij.

Dierenwelzijn

Binnen het Beter Leven keurmerk wordt het natuurlijk kuddegedrag van de koe bevorderd. In de stal zijn er 5% meer ligplaatsen dan dat er koeien zijn en de ligbedden zijn 2,5 m2 groter dan de biologische standaard. Bovendien moet 10%-50% van het vloeroppervlak in de stal daglicht krijgen en er is een koeborstel aanwezig. Wat betreft de kalfjes, zijn er binnen standaard biologisch geen officiële regels. Binnen het BLK*** zijn deze er wel.

Milieu

De Beter Leven boeren kopen 100% groene stroom uit Nederlandse zon of wind in. Op de boerderijen worden er stappen gezet om energieneutraal te zijn in 2028.

Assortiment

Er zijn op dit moment 6 biologische melkveehouders die de melk aanleveren voor deze kaas. De melk wordt apart opgehaald en door Rouveen kaasspecialiteiten ‘verkaasd’. Voor nu start Bastiaansen met een assortiment in de leeftijden jong belegen en belegen, maar Marja Bastiaansen sluit verdere uitbreiding van het assortiment niet uit. De kaas is beschikbaar als 12 kilo wiel en horecagrootverpakking plakken en hotelblok.