Het boek “Building the Sustainable Law Firm: Developing and Implementing an ESG Strategy” dat ik samen heb geschreven met mijn Venturis-partner Sophie Boyer Chammard is uit! In deze belangrijke publicatie wordt gekeken naar de drijfveren voor het implementeren van een ESG-strategie in advocatenkantoren.

We leven in ongekend turbulente tijden. Klimaatverandering, sterk afnemende biodiversiteit, oorlog in Europa, een almaar toenemende kloof tussen rijk en arm, en een sterk polariserende samenleving. Professionele dienstverleners zoals advocatenkantoren hebben een bijzondere rol en verantwoordelijkheid in het (internationale) bedrijfsleven. Met hun deskundigheid, knowhow en capaciteiten fungeren zij als smeerolie van de juridische, fiscale en accountancy-infrastructuur waar het (internationale) bedrijfsleven op rust. Dit Special Report is daarmee geen handboek over hoe advocatenkantoren filantropische programma’s zouden kunnen organiseren of hun inspanningen voor liefdadigheid nog beter kunnen communiceren. Deze publicatie richt zich op duurzaamheid als de kern van de strategie, de positionering, en de organisatie van een kantoor, ingebed in de cultuur, de dienstverlening aan cliënten, het talent management, het bestuur en de operationele processen.

Duurzaamheid gaat daarmee niet alleen over goede bedoelingen, het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid als een kernbeginsel van zakendoen dat verder gaat dan de letter van de wet.  Een cliënt kan de wet aan zijn kant hebben, maar wat betekent dit voor zijn reputatie (en voor die van het advocatenkantoor)? Wat is de directe en indirecte impact van (wettelijk toegestane) activiteiten van clienten op werknemers, leveranciers, het milieu, en de samenleving als geheel? Sophie en ik zijn ervan overtuigd dat ESG een wereldwijde ontwikkeling is die de nationale en internationale juridische markten in hoog tempo verandert; het zal uiteindelijk een diepgaande invloed hebben op de strategieën, activiteiten en marktpositionering van advocatenkantoren.

De complexiteit van de onderwerpen die het omvat – de verbanden tussen de Sustainable Development Goals; de complexiteit van carbon footprint berekeningen; de hoeveelheid niet-factureerbare uren die gemoeid zijn met het begrijpen van de impact van ESG op zakelijke activiteiten van cliënten; het evenwicht tussen de zakelijke en financiële belangen van het kantoor en duurzaamheid – kan advocatenkantoren er ook van weerhouden de juiste actie te ondernemen. Maar door ESG tot een integraal onderdeel van de strategie te maken, kan een kantoor een duidelijk en winnend concurrentievoordeel ontwikkelen. Daarmee kan een ESG strategie kan een positieve bijdrage leveren aan:

  • tevredenheid en behoud van werknemers
  • het aantrekken en binden van cliënten
  • risicopreventie en kostenreductie
  • de ontwikkeling van nieuwe markten, producten en diensten; en
  • uiteindelijk, omzet en winst, en de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn.

Robert F. van Beemen, Partner Dicke Röell Breedveld (DRB Group)