In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd die moeten leiden tot CO2-reductie, in onder andere de industriesector. Eén van de doelstellingen is een vrijwel CO2-neutrale industriesector in 2050. Fabrieken draaien dan op duurzaam opgewekte energie óf halen hun energie uit aardwarmte, biogas of waterstof. Een mooie ambitie, maar om deze te realiseren moeten er nog flinke stappen genomen worden. We spraken erover met Rob Roodenburg, Sales Manager bij Kenter. Een organisatie die bedrijven helpt met hun energie-infrastructuur, meetdata, energieopslag en laadoplossingen.

Rob is sinds kort Sales Manager bij Kenter en heeft aardig wat vlieguren binnen de energiewereld. “Ik ben vrijwel mijn hele carrière bezig geweest met het ontwikkelen van integrale proposities voor de energietransitie, onder meer bij ABB en Siemens heb ik kennisgemaakt met verschillende markten, waaronder de industrie!”, aldus Rob.

Energietransitie in de industrie

De energietransitie in de industrie komt in vergelijking met andere markten traag op gang. Volgens Rob heeft dit deels te maken met de enorme investeringen die ermee gepaard gaan. “Veel industriële bedrijven draaien nog op fossiele brandstoffen. Een transitie naar duurzame energiebronnen vergt vaak een enorm hoge investering. Daarnaast was het lange tijd onduidelijk of de overheid hiervoor subsidies beschikbaar zou stellen of niet. Nu wordt de industrie vanwege de oorlog in Oekraïne en energiecrisis geconfronteerd met de enorm hoge energieprijzen en komen de bedrijven in beweging.”

Energiecrisis biedt perspectief

De huidige energiecrisis biedt naast de minder positieve kanten ook perspectief voor verduurzaming. “Er is meer aandacht voor verduurzaming en de businesscase van duurzame energie wordt in veel gevallen een stuk aantrekkelijker, zo ook in de industrie. Daarnaast is de maatschappelijke beweging richting duurzame energie inmiddels overal zichtbaar. Elektrische auto’s zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken en op bijna ieder dak liggen wel zonnepanelen. Ook dat heeft een positief effect op de verduurzaming in de industrie”, aldus Rob.

Netcongestie

Natuurlijk gaan de ontwikkelingen richting duurzame energie ook gepaard met uitdagingen. “Netcongestie is ontzettend actueel en raakt inmiddels grote gebieden in Nederland. Veel organisaties kunnen niet uitbreiden of verduurzamen omdat het elektriciteitsnet simpelweg ‘vol’ raakt. Netbeheerders werken hard aan uitbreiding van de netten maar op dit moment is er op veel plekken schaarste. Ook voor industriële bedrijven leidt dit tot vertraging in hun verduurzamingsplannen”, vertelt Rob.

Meer over de uitdagingen en oplossingen van verduurzaming in de industrie heeft Kenter gebundeld in het whitepaper ‘CO2-reductie in de industrie’. Download ‘m via https://bit.ly/3EWZyNI