Volgens Sheombar zijn er in ontwikkelingslanden legio kansen te verzilveren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De onderneming moet een specifieke, op de BOP-markt (base of economic pyramid) toegespitste strategie volgen, samenwerking zoeken met lokale partners en producten en diensten aanbieden waar plaatselijk vraag naar is. Ondernemingen jagen hiermee een duurzame economische ontwikkeling aan, die grotendeels op zich zelf staat en niet afhankelijk is van traditionele ondersteuning. Door deze methode boort het bedrijf nieuwe markten aan, krijgt het de beschikking over nuttige productontwikkelingen waar echt vraag naar is en kan het die ook gaan aanbieden in andere vergelijkbare afzetmarkten met geringe koopkracht. De thesis gaat uit van de eigen kracht van gemeenschappen die kan worden aangewakkerd en vrij gemaakt door ondernemingen lokale markten op een specifieke manier te laten betreden. Alle betrokkenen profiteren duurzaam en evenredig.

Sheombar: “Uit mijn scriptie blijkt dat juist lokale aanbieders een dienst kunnen ontwikkelen door heel goed te luisteren naar de problemen van de plaatselijke bevolking. Wat zeker niet werkt is in het westen een probleem bedenken en vervolgens in ontwikkelingslanden deze westerse oplossing aanbieden. De sociale dimensie is in dit soort landen veel belangrijker dan de technologische mogelijkheden. Het aangaan van niet-traditionele samenwerkingsverbanden, met lokale BOP-entrepeneurs of NGOs is erg succesvol. Deze partijen weten beter wat lokaal speelt en hebben een belangrijke rol bij educatieve marketing.”

Ricoh heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Ricoh MVO Scriptieprijs is daar een uitvloeisel van. Studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten die in hun afstudeerscriptie het thema MVO betrekken, worden aangemoedigd hun scriptie in te sturen, zodat de vakjury hun pennenvrucht de maat kan nemen qua originaliteit, maatschappelijke relevantie en presentatie. Het doel van de scriptieprijs is om MVO als vakgebied verder te versterken. Ricoh wil met deze scriptieprijs studenten aanmoedigen om zich vertrouwd te maken met de ideeën, methoden, technieken en instrumenten uit het MVO-gedachtegoed en deze later in hun carrière succesvol te gebruiken. De Ricoh MVO scriptieprijs wordt sinds 2007 uitgereikt en behelst een duurzaam aandelenpakket ter waarde van €1.250,-.

Dit jaar was er een speciale vermelding voor John Kon Kelei (Soedan) die in januari afstudeerde als jurist aan de Radboud Universiteit. In zijn scriptie doet hij verslag van zijn lotgevallen als kindsoldaat. De vakjury bestond dit jaar uit Lars Moratis (directeur CSR Academy), Jan Bom (hoofdredacteur P+), Mark van der Veen (lector MVO aan HES Hogeschool Amsterdam) en juryvoorzitter Martijn Wecke (Director Human Resources & Business Excellence Rocoh Nederland).