Tijdens het tiende Circular Economy Lab op 23 juni in Utrecht heeft prof. dr. Jacqueline Cramer, strategisch adviseur van het Utrecht Sustainability Institute (USI), de resultaten van de eerste negen Circular Economy Labs overhandigd aan raadslid Monique Bollen van de Gemeente Utrecht. Het tiende lab met het thema Voedselhergebruik vond plaats op dinsdag 23 juni 2015 in het Academiegebouw in Utrecht en werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute.

In 2013 is USI gestart met een serie van, oorspronkelijk vijf, Circular Economy Labs. Vanwege het succes is het niet bij vijf bijeenkomsten gebleven. Ter ere van het tiende lab zijn de resultaten van de eerste negen labs gebundeld in het rapport: Circulaire economie: van visie naar realisatie. Een diversiteit aan productketens en sectoren komt hierbij aan bod, waaronder e-waste, papier & karton, bouw- & sloopafval, plastic en textiel. “De negen Circular Economy Labs hebben een grote rijkdom aan kennis en ervaringen opgeleverd die we via deze publicatie willen delen met andere geïnteresseerden”, aldus Jacqueline Cramer. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de gemeente Utrecht, een belangrijke regiopartner in de transitie naar de circulaire economie.

Uit de resultaten van de labs kunnen de volgende generieke conclusies worden getrokken:

  • De overgang van een lineaire naar een circulaire economie vergt een transitie op systeemniveau;
  • In de transitie naar een circulaire economie spelen bedrijven, overheden, burgers en kennisinstellingen allemaal een rol met bijbehorende verantwoordelijkheden;
  • De randvoorwaarden om tot versnelling te komen zijn maatwerk voor iedere productketen;
  • Een aantal belangrijke randvoorwaarden zijn generiek, zoals het zorgvuldig afstemmen van de afbouw van afvalverwerkingscapaciteit op de opbouw van circulaire activiteiten en het zorgen van voldoende aanbod aan te recyclen grondstofstromen en vraag naar gerecycled materiaal.

De resultaten van de verschillende labs en de conclusies kunt u teruglezen in het rapport.

Over de Circular Economy Labs

De Circular Economy Labs zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke sectoren een herkenbare plaats op de agenda te geven en richtingen te verkennen met betrokkenen om de circulaire economie tot stand te brengen. In de debatten worden oplossingen gezocht voor concrete knelpunten en organisatorische problemen. De verkregen inzichten worden gebruikt om in de praktijk de verandering richting circulaire economie te versnellen en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven te vergroten om concreet aan de slag te gaan.