Het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde bracht gisteravond (12 september) de verduurzaming van de zuivelsector met het keurmerk On the way to PlanetProof mooi in beeld volgens SMK.

Boer Koen, wiens bedrijf ‘On the way to PlanetProof’ is gecertificeerd, laat met trots zijn bedrijf zien. Hij legt op een duidelijke manier uit hoe hij aan de hoge eisen van On the way to PlanetProof voldoet. Bij een nieuw aangelegde ecologische slootrand en bij de stal gaf hij uitleg welke concrete maatregelen hij op het gebied van natuur, klimaat en dierenwelzijn en diergezondheid heeft genomen.

In het programma wordt ook een vergelijking gemaakt met biologische melkveehouderij, waarbij deze als veel duurzamer wordt gepositioneerd. Het is jammer dat de redactie dat niet heeft willen nuanceren omdat zowel biologisch als ‘On the way to PlanetProof’ op hun eigen manier bijdragen aan verduurzaming.

‘On the way to PlanetProof’ biedt de mogelijkheid om in de supermarkt een haalbare en betaalbare keuze te maken voor duurzamere melk, kaas en zuivelproducten. Doordat supermarkten nu zelfs voor hun huismerken voor zuivel kiezen voor ‘On the way to PlanetProof’ zuivelproducten, wordt een grote groep ‘gangbare’ melkveehouders gestimuleerd om flinke verduurzamingsstappen te zetten.

Naar aanleiding van de uitzending en de reacties, komt SMK tot de slotsom dat we moet blijven uitleggen wat ‘On the way to PlanetProof’ inhoudt, hoe en in welke mate het concreet bijdraagt aan verduurzaming, en hoe het zich verhoudt tot gangbare melk en biologische melk. Daarmee wordt hopelijk de keuze die iedereen kan maken nog helderder.

‘On the way to PlanetProof’ is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten vervangen door On the way to PlanetProof.