Kringlooplandbouw biedt akkerbouwers de mogelijkheid zich voor te bereiden op toekomstbestendige akkerbouw. De focus ligt onder meer op het efficiënt omgaan met grondstoffen. Om kringlooplandbouw goed te kunnen inrichten is investeren in aanvullende kennis over andere verdienmodellen en nieuwe technologie een eerste vereiste. Dat concluderen analist Stefan van Merriënboer en sectorspecialist Gea Bakker van Rabobank in de studie Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw is het eerste deel van een tweedelige studie; het tweede deel over melkveehouderij verschijnt komend najaar.

Vier essentiële elementen van kringlooplandbouw zijn bodemkwaliteit, gebruik grondstoffen, emissie van schadelijke stoffen en biodiversiteit. Stefan van Merriënboer: “In kringlooplandbouw worden naast het hoofdgewas ook andere activiteiten verder ontwikkeld, zoals natuurbeheer, duurzame energie en waterbuffering. De focus ligt op het efficiënt omgaan met grondstoffen. Welke handeling verlaagt het gebruik van eindige grondstoffen en draagt bij aan het verhogen van bodemkwaliteit en biodiversiteit, met behoud van zoveel mogelijk grondstoffen binnen het bedrijf.”

Om kringlooplandbouw zelf te kunnen toepassen is allereerst nodig dat akkerbouwers investeren in aanvullende kennis. Gea Bakker: “zij hebben meer kennis nodig over precisielandbouw, bodemleven en gewasbescherming en de toepassing ervan.” Een van de grootste struikelblokken bij precisielandbouw blijkt het vertalen van informatie uit metingen naar concrete handelingen door de machine.

Bakker wijst er verder op dat samenwerking essentieel is. “Ketenpartijen ondersteunen akkerbouwers om kringlooplandbouw van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door ruimte voor innovatie te bieden, door kosten en baten inzichtelijk te maken en door langdurige samenwerking aan te gaan met akkerbouwers.”