Het Nationaal Contactpunt (NCP) OESO-richtlijnen heeft recent haar ‘Final Statement’ gepubliceerd over de dialoog die zij afgelopen jaar heeft gefaciliteerd tussen de Rabobank en Milieudefensie over verduurzaming van de palmolieketen. Het ‘Final Statement’ is een evenwichtige weergave van deze dialoog en heeft de volle instemming van de Rabobank; de aanbevelingen van het NCP neemt de Rabobank ter harte.

De Rabobank blijft inzetten op samenwerking met bedrijven en het zoeken van de dialoog met belanghebbenden. Een aanpak waarvoor het NCP waardering uitspreekt, zo blijkt uit het Final Statement. Ook met Milieudefensie blijft de Rabobank de dialoog zoeken, ondanks dat Milieudefensie de palmoliesector de rug lijkt toe te keren.

“Juist de dialoog met stakeholders en zakelijke klanten in de palmolieketen leidt tot een stap-voor-stap beweging in de goede richting. Samenwerken voor verduurzaming van de palmolieketen heeft er mede aan bijgedragen dat inmiddels 20% van de wereldwijde palmolie duurzaam wordt geproduceerd”, licht Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank toe. “Met de rug naar de palmoliesector gaan staan en wegkijken, daar wordt de palmolieketen zeker niet duurzamer van.”

De Rabobank blijft haar inspanningen en beleid voluit richten op verduurzaming van de palmolieketen, mede in samenwerking met de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De RSPO verenigt een grote groep bedrijven, die actief zijn in de productie, de handel en de verwerking van palmolie. En ook maatschappelijke organisaties, waaronder WWF en Oxfam Novib, en banken maken deel uit van de ronde tafel.

De Rabobank verlangt van bedrijven die palmolie produceren dat zij voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Rabobank en de duurzaamheidscriteria van RSPO. Wanneer er signalen zijn dat een klant de duurzaamheidscriteria niet na zou leven, vraagt de bank de betreffende klant om opheldering en maakt duidelijk dat de duurzaamheidscriteria onverkort moeten worden nageleefd.