Op 18 september promoveert mw. Lu Mengxing, LL.M aan de Universiteit van Maastricht met haar onderzoek getiteld: “Choose or loose, another road to China’s sustainable development; a law and economics analysis of corporate sustainability theories and practices”.

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate bekritiseerd en gewantrouwd door een aaneenschakeling van schandalen die duiden op onverantwoord gedrag. Om het vertrouwen van het publiek terug te winnen moeten bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (corporate social responsibility, CSR) en hun verantwoordelijkheid voor het milieu (corporate environmental responsibility, CER) internaliseren en tot uitdrukking brengen in hun bedrijfsactiviteiten. Er worden steeds meer voorschriften opgesteld ter bevordering van de nakoming van deze verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt getracht nationale en internationale regelgeving tot stand te brengen. Het ontwikkelen van een CSR/CER-beleid in China staat nog in de kinderschoenen. Toch is het de laatste tien jaar een belangrijk agendapunt geworden op beleidsniveau en binnen de bedrijfspraktijk. De resultaten van dit onderzoek kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bestaande regelgeving in China op het gebied van CSR/CER. Het in praktijk brengen van deze verantwoordelijkheden stuit echter nog op diverse problemen.