Ben & Jerry’s zet zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen op vijftien melkveehouderijen tegen het eind van 2024 terug te brengen tot de helft van het sectorgemiddelde. Zodra de projectinitiatieven van ‘Mootopia’ zich hebben bewezen, worden de initiatieven uitgebreid naar boerderijen in de wereldwijde zuivel supply chain van Ben & Jerry’s.

‘De focus op een regeneratieve en meer circulaire melkveehouderij kan een doorbraak betekenen’, aldus Klaas Jan van Calker, Global Sustainable Sourcing Manager bij Unilever. ‘Dit project heeft de potentie om de uitstoot op melkveehouderijen aanzienlijk te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te helpen bestrijden. We moeten allemaal – maar met name bedrijven – actie ondernemen voordat het te laat is en de klimaatcrisis onze wereld onbewoonbaar maakt.’

De room en melk zijn verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot Ben & Jerry’s-ijs, dus richt het bedrijf zich op melkveehouderijen om deze uitstoot te verkleinen. ‘Project Mootopia’, zoals het pilotproject wordt genoemd, zal samen met melkveehouders regeneratieve landbouwpraktijken en nieuwe technologieën inzetten om een bijdrage te leveren aan de volgende kwesties.

  • Methaanuitstoot – De methaanuitstoot wordt verminderd door middel van meer en betere weidegang, hoogwaardig ruwvoer en innovaties die helpen bij spijsvertering.
  • Mest – Door middel van kleinschalige vergisters en technologieën die kunstmest kunnen vervangen wordt methaanuitstoot en fossiel energiegebruik verminderd.
  • Voedergewassen – Het gebruik van regeneratieve landbouwpraktijken zal ertoe leiden dat er lokaal meer gras en andere voedergewassen worden geteeld, er een gezonde bodem in stand wordt gehouden, de koolstofvastlegging wordt vergroot, het gebruik van kunstmest verder wordt verlaagd, de biodiversiteit wordt bevorderd en het percentage voedergewassen van eigen bodem wordt verhoogd.

Het pilotproject stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie op melkveebedrijven en zet de Ben & Jerry’s-traditie van het hanteren van hoge standaarden voor dierenwelzijn voort. De vijftien deelnemende boerderijen zijn verdeeld over Amerika en Nederland. In Nederland wordt samengewerkt met CONO Kaasmakers, de partner in het gezamenlijke duurzaamheidsprogramma Caring Dairy.

Nog te vaak kopen bedrijven elders klimaatcompensaties op om vervolgens te beweren ‘klimaatneutraal’ te zijn, zegt Taylor Ricketts van het Gund Institute for Environment aan de Universiteit van Vermont. ‘Ben & Jerry’s kiest voor een meer betekenisvolle en directe aanpak: door systemische oorzaken van klimaatverandering in de eigen bedrijfsketen aan te pakken om zo wetenschappelijk haalbare resultaten te boeken. Zoals vaker loopt Ben & Jerry’s voorop en geven zij het goede voorbeeld.’

‘De intensieve samenwerking tussen onderzoek, adviseurs en boeren is de sleutel tot het creëren van op maat gemaakte methoden die haalbaar, betaalbaar en veilig zijn’, zegt Theun Vellinga van Wageningen Research. ‘We hebben een beslistool ontwikkeld, waarmee melkveehouders voor hun individuele bedrijfssituatie kunnen nagaan welke wetenschappelijke gevalideerde reductiemaatregelen het beste op hun bedrijf passen. ‘We kunnen hierbij niet vasthouden aan slechts één reductiemaatregel, er is geen wondermiddel. Een combinatie van de opties zal ons helpen de beoogde reductie te behalen’, aldus Vellinga.

Ben & Jerry’s ontving een donatie van 9,3 miljoen dollar van het Climate and Nature Fund van moederbedrijf Unilever om de effectiviteit van regeneratieve landbouw voor zuivelproductie te bewijzen en op te schalen. Ben & Jerry’s hoopt met Project Mootopia te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar heerlijk, fair en klimaatvriendelijk ijs.

Foto: Yaron Bindels