Platform Piepr is gelanceerd, een initiatief om de aardappel haar ‘mojo’ terug te geven en de korte keten te promoten en bestendigen, direct van boer naar consument. Piepr kwam tot stand door een coalitie van strategiebureau Fronteer, food ondernemer Mister Kitchen en duurzaamheidsexpert Giantleaps. Het initiatief wordt gesteund door Rabobank Amsterdam, LTO Noord, Schiphol, Local2Local en Project Idols*.

De coronacrisis is een vruchtbare bodem gebleken voor lokale consumptie en korte keteninitiatieven. “Maar de korte keten biedt veel meer dan een tijdelijke oplossing voor veranderende consumptie tijdens deze crisis.” Stelden Barbara Baarsma, Drees Peter van den Bosch, Joris Lohman en Samuel Levie in het NRC Handelsblad van 16 juni jl. Zij deden daarmee een oproep om de korte keten te bestendigen, ook na corona. Piepr heeft hetzelfde doel voor ogen.

De Piepr Revolutie

Ons eten kost onze planeet energie: de weg van grond tot mond is vaak lang en kost meer dan het eten zelf oplevert. Structurele gedragsverandering is nodig. Mister Kitchen, Fronteer, Giantleaps, Rabobank Amsterdam, LTO Noord, Schiphol en Local2Local starten daarom deze pilot van de Piepr Revolutie, samen met boeren, merken en andere marktpartijen. Het doel: de aardappel haar glans teruggeven.  

We wonen in een voedselparadijs; er is in Nederland vers voedsel in overvloed: ook aardappels. Het enige wat we moeten doen is het willen zien en met onze voedselkeuze de door ons allemaal gewenste verduurzaming versnellen. Korte ketens helpen daarbij. En de Piepr producten maken dat ook nog eens heel lekker!” – Barbara Baarsma, Rabobank

Op het platform Piepr.org staan nieuwe aardappelgerechten en -producten die bijzondere aardappelrassen weer op tafel moeten krijgen bij consumenten; direct van boer tot consument. Daarnaast wordt het bewustzijn vergroot door persoonlijke verhalen over aardappelboeren en wordt gewerkt aan initiatieven in educatie en voorlichting. 

Het is goed dat de korte keten nu meer aandacht krijgt, want veel consumenten weten weinig over hoe voedsel geteeld wordt. In Nederland lopen we voor op het gebied van innovatie, ook in de aardappelteelt. Ik ben blij dat we jou de resultaten daarvan nu letterlijk kunnen voorschotelen.– Corné Kodde – Polder Potato

Over het onderzoek

Het afgelopen half jaar is in een coalitie van verschillende probleemeigenaren (LTNO Noord, Rabobank Amsterdam, Schiphol en Local2Local) en creatief consortium (Fronteer, Giantleaps en Mister Kitchen) onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe kunnen we de korte keten promoten en bestendigen?

Twee belangrijke inzichten: de Nederlandse consument heeft een sterk verminderd bewustzijn van de herkomst en productie van voedsel. Beter bekend als on(w)etendheid.

Daarnaast leerden we dat de Nederlandse aardappelketen al heel duurzaam en relatief kort is: 90% van de in Nederland geconsumeerde aardappelen komt van eigen bodem. Maar we leerden ook: de aardappel is in Nederland haar ‘mojo’ kwijt en heeft een deel van haar glans verloren aan producten als rijst, quinoa en natuurlijk pasta. Stuk voor stuk producten met een veel hogere klimaatimpact. 

Project IDOLS*

Het programma Increasing Demand by Offering LearningS is in het leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap. Binnen IDOLS* wordt gefocust op grote maatschappelijke uitdagingen uit het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid Om tot daadwerkelijke nieuwe, mensgerichte en betekenisvolle oplossingen te komen is een creatieve aanpak noodzakelijk. De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen in innovatieve oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat, waardoor hoogwaardige en ook internationaal aansprekende innovaties kunnen worden gerealiseerd. IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.