Procter & Gamble kondigt een belangrijke uitbreiding aan van haar duurzaamheidsinspanningen, waardoor er meer water beschikbaar komt in gebieden over de hele wereld die met ernstige watertekorten kampen. Deze intensieve uitbreiding bestaat uit een wereldwijde portefeuille van waterherstelprojecten die oplossingen bieden om ecosystemen te beschermen, grondwatervoorraden aan te vullen, de hoeveelheid water die aan waterbronnen onttrokken wordt te verminderen, en de waterkwaliteit te verbeteren voor gemeenschappen en de dieren die ervan afhankelijk zijn.

Bijna een derde van de wereldbevolking heeft te maken met waterschaarste en dat aantal zal naar verwachting tegen 2025 verdubbeld zijn. Uit onderzoek van het KNMI blijkt dat ook in Nederland de kans op droge lentes en zomers steeds groter is geworden*. Door klimaatverandering, maar ook door economische groei en de bouw van een miljoen nieuwe woningen is de leveringszekerheid van water in gevaar. Nieuwe vormen van waterbeheer zijn nodig, om het risico op waterschaarste in Nederland te verlagen**. Uit onderzoek van het RIVM naar de kwaliteit van 216 bronnen van grond- en oppervlaktewater waar ons drinkwater van wordt gemaakt, bleek bovendien dat er in meer dan de helft van de bronnen nu of in de nabije toekomst problemen zullen zijn met de kwaliteit of beschikbaarheid van het water***.

Herstel van water voor mens en natuur, onze nieuwe 2030 doelstellingen

P&G heeft water nodig om producten te maken en consumenten hebben water nodig bij het gebruik van veel van onze producten. Onze nieuwe doelstellingen en projecten richten zich daarom op het aanpakken van de hoeveelheid water die verloren gaat tijdens de productie van onze producten of als gevolg van het gebruik van onze producten door de consument. We hebben nauw samengewerkt met het waterprogramma van het World Resources Institute (WRI) om ervoor te zorgen dat deze nieuwe waterdoelen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het stellen van doelen.

P&G heeft twee nieuwe doelstellingen toegevoegd aan haar uitgebreide programma:

  • De productie van onze producten: we willen meer water teruggeven dan wordt verbruikt op P&G-productielocaties in 18 waterarme gebieden over de hele wereld.
  • Het gebruik van onze producten: we willen meer water teruggeven dan wordt verbruikt bij het gebruik van P&G-producten door consumenten in de stedelijke gebieden van Los Angeles en Mexico City, waar een groot watertekort heerst.

We willen deze doelen bereiken door samenwerkingsverbanden aan te gaan met toonaangevende milieuorganisaties en met herstelprojecten die waterbronnen verbeteren, beheren en beschermen. Deze nieuwe doelen en acties bouwen voort op de bestaande inspanningen van P&G in het kader van haar 2030 duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat, natuur, afval en water.

Lees hier meer over onze nieuwe doelstellingen.

Uitdagingen voor water aanpakken door innovatie en samenwerkingen

We weten dat we een grotere impact kunnen hebben als we samenwerken. Via langdurige samenwerkingen hebben we onze ervaring op het gebied van innovatie en onze consumenteninzichten ingezet om nieuwe oplossingen voor wateruitdagingen te vinden. Als onderdeel van onze nieuwe strategie bouwen we voort op onze bestaande inspanningen, die onder andere bestaan uit de volgende doelen en projecten:

  • Schoon drinkwater leveren aan mensen in nood. Ons doel is om tegen 2025 wereldwijd 25 miljard liter schoon drinkwater te verstrekken aan kinderen en gezinnen in nood via ons programma “Children’s Safe Drinking Water” (CSDW).
  • Versnellen van waterinnovatie op grote schaal. Wij zetten onze expertise op het gebied van waterchemie en waterefficiënte producten in om het dagelijks leven duurzamer te maken. P&G is een van de oprichters van de 50 Liter Home Coalition.
  • Mensen in staat stellen hun watergebruik te verminderen. Samen met onze merken blijven we consumenten helpen om thuis minder water te gebruiken. Dit doen we door consumenteninformatie te bieden over waterbesparing en door producten te ontwikkelen waarvoor minder water nodig is bij het gebruik thuis. Zo levert Dreft vaatwasmiddel bijvoorbeeld uitstekende resultaten, zonder dat de vaat eerst met de hand afgespoeld wordt.

We blijven ons inzetten om al onze faciliteiten en fabrieken efficiënter met water om te laten gaan. Alle P&G-vestigingen die in gebieden staan waar sprake is van waterschaarste, zetten zich in om inzicht te krijgen in hun lokale stroomgebieden, om actieplannen op te stellen en om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken die invloed hebben op de lokale gemeenschappen.

Noten:

KNMI Klimaatsignaal 2021

** Trouw – Waarschuwing drinkwaterbedrijven en waterschappen: de beschikbaarheid van water is niet vanzelfsprekend

*** RIVM Staat Drinkwaterbronnen