Patiënten vinden dat preventie óók een taak is van het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder patiënten en bezoekers van het Martini Ziekenhuis in Groningen en Rijnstate in Arnhem. Daarbij geeft ruim de helft (51%) van de in totaal 288 respondenten aan bereid te zijn te betalen voor deze preventieve zorg, in de zin van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. Het onderzoek was gericht op de vraag of patiënten en bezoekers het van belang vinden dat een ziekenhuis duurzaam onderneemt, waarbij vragen aan bod kwamen met betrekking tot duurzame gezondheid.

Opmerkelijk is dat het merendeel bereid is te betalen voor preventieve zorg, maar ruim tweederde dit niét via een zogenaamde ‘duurzaamheidstoeslag’ in de zorgpremie opgenomen wil zien. Ook treffen zij, in het kader van duurzame gezondheid, graag een gezond assortiment aan in het restaurant van het ziekenhuis. En mochten ze tóch in een ziekenhuis terechtkomen, dan vinden bijna alle respondenten het belangrijk invloed uit te kunnen oefenen op de behandeling.

Voorbeeldfunctie in de maatschappij

Wat betreft duurzaam ondernemen in algemene zin, menen de ondervraagden dat een ziekenhuis een voorbeeldfunctie vervult in de maatschappij. 35% geeft zelfs aan dat hij bij zijn keus voor een ziekenhuis erop zou letten of een ziekenhuis duurzaam onderneemt. Met name milieuaspecten als investeren in duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot scoren daarbij hoog. Bovendien verwacht 80% van een ziekenhuis dat het milieuvriendelijk geproduceerde medische hulpmiddelen en materialen inkoopt en nagenoeg alle respondenten vinden het belangrijk dat die productie plaatsvindt zonder schending van mensenrechten.

Zichtbare informatie

duurrianneDe resultaten van het onderzoek, verricht door Rianne Schuurman, Schuurman Communicatie en Duurzaamheid, in samenwerking met Frank Meijer, Frankenvrij Advies, wijzen uit dat patiënten en bezoekers het niet alleen belangrijk vinden dat een ziekenhuis duurzaam onderneemt, maar ook dat een ziekenhuis dit laat zien en hierover communiceert. Zij willen het lezen op bijvoorbeeld de website van het ziekenhuis, maar meer nog aantreffen via zichtbare informatie in het ziekenhuis zelf.

Download het onderzoeksrapport (pdf)

Noot: Rianne Schuurman verrichtte het onderzoek in het kader van deelname aan het postacademische Executive Program Corporate Social Responsibility aan de Erasmus School of Accounting and Assurance te Rotterdam.