Klimaat, milieu en gezondheid beïnvloeden elkaar. Klimaatverandering en milieuvervuiling leveren gezondheidsproblemen op. Veel dokters zien nu al patiënten met aandoeningen die ontstaan zijn door luchtverontreiniging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan astma, chronische bronchitis of hart- en vaatziekten. Uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat bijna 1 miljoen mensen met een longziekte last hebben van luchtvervuiling; meer dan 50.000 mensen belandden hierdoor het afgelopen jaar zelfs één of meerdere keren in het ziekenhuis. De Artsenfederatie KNMG-districten sluiten zich aan bij de breed gevoelde urgentie om de zorg te verduurzamen, daarom organiseren zij in de periode van 8 tot 14 mei de Groene Week, met als thema ‘Dokters gaan voor duurzaam’.

Veel initiatieven voor verduurzaming in de zorg

Om mensen gezonder te maken gebruikt de medische zorg veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. Het RIVM berekende dat de Nederlandse zorgsector voor zo’n 7% bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen. En daarnaast is 4% van al het afval en 13% van het grondstoffengebruik in Nederland afkomstig uit de zorg. Het is belangrijk dat de gezondheidszorg zich daarvan bewust is en zich inzet voor het terugbrengen van deze getallen. René Héman, voorzitter KNMG zegt daarover: ‘Wie zich inzet voor de gezondheidszorg moet zich ook inzetten voor preventie en de aanpak van de oorzaak van ziekten, zoals klimaatverandering. Wij moeten als sector en als individu onze verantwoordelijkheid nemen om niet alleen de gezondheid van onze patiënten te beschermen, maar ook de gezondheid van onze planeet.”

Er zijn al veel initiatieven op dit terrein: de Groene Zorg Alliantie, De Klimaat Dokter en De Groene OK zijn daar voorbeelden van. De KNMG heeft een webdossier over duurzaamheid in de zorg ingericht en inventariseert via duurzaamheid@fed.knmg.nl welke initiatieven door artsen worden ondernomen en waar artsen tegenaan lopen in de praktijk. Met die informatie wordt een beeld gevormd van hetgeen artsen nodig hebben en hoe de KNMG kan bijdragen aan de oplossing. Dit sluit aan bij de KNMG-Gedragscode voor artsen, waarin staat dat artsen een verantwoordelijkheid hebben om zich in te zetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.

De Groene Week

De KNMG-districten sluiten zich aan bij de breed gevoelde urgentie om de zorg te verduurzamen, daarom organiseren zij in de periode van 8 tot 14 mei de Groene Week, met als thema ‘Dokters gaan voor duurzaam’. Door het hele land worden ontmoetingen georganiseerd voor dokters om groene inspanningen te delen, erover te discussiëren, ideeën op te doen en verdere initiatieven te ontwikkelen.

Tijdens deze week staan een aantal vragen centraal:

  • Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid van patiënten?
  • Welke invloed kunnen dokters uitoefenen om deze ongunstige effecten te verminderen?
  • Wat kunnen dokters bijdragen aan verduurzaming van de zorg?

Aftrap webinar

Gisteravond, 8 mei, werd de Groene Week gestart met een landelijk webinar. Inspirerende sprekers, waaronder Marjan Minnesma (Urgenda) en Evelyn Brakema (De Groene Zorgalliantie), gaven meer inzicht in de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid van patiënten en het belang van verduurzaming van de zorg. Ook Erik Rosing, psychiater en schrijver van de roman ‘Staat van ontkenning’ gaf een lezing.

De rest van de week organiseren de districten door het hele land districtsbijeenkomsten.